Ünnepélyes keretek között zárták le október 22-én, szombaton, Szent II. János Pál ünnepén Isten szolgája, Bódi Mária Magdolna szentté avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát.

A Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban megemlékezéssel vette kezdetét az ünnepség. Kovács Gergely okleveles posztulátor beszélt a boldoggá avatási eljárásól. Bódi Mária Magdolna szentté avatási eljárása 1945. augusztus 1-jén kezdődött, Mindszenty József akkor még veszprémi püspök indította el. Hihetetlenül gazdag tanúvallomási anyag őrzi az ő halálának és vértanúságának hírét. 1950-ben lezajlott az utolsó tanúmeghallgatás, az akkori egyházüldöző hatalom azonban ellehetetlenítette az eljárás folytatását. A rendszerváltás után Szendi József veszprémi püspök folytatja az eljárást, hiszen Litér és az egyházmegye hívei megőrizték Magdi emlékét a kommunizmus évtizedei alatt. Óriási áldás volt az ügy számára, hogy a kommunizmus idején elrejtett és elveszettnek hitt eredeti akták 2010 telén előkerültek a Szent Mihály Plébánia felújításakor. Az új törvényeknek megfelelően Márfi Gyula érsek indította meg a jelenlegi eljárást, amelynek egyházmegyei szakasza Szent II. János Pál ünnepén lezárult, ez azért különleges, mert ő volt az, aki kiadta azt a törvénykönyvet, amely a jelenkori szentté avatási eljárásokat szabályozza.

Keresztes János színművész a Bódi Mária Magdolna, ahogyan Én látom című pályázatra érkezett alkotásokból olvasott fel.

Az ünnepre a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ munkatársai –  a tavalyi,  a vértanúság 70. évfordulóján készült kiállítás alapján – készítették el a Magdi életét és tiszteletét bemutató anyagot,  amely pár hétig a bazilikában, majd a tervek szerint “vándorkiállításként” a Főegyházmegye különböző templomaiban és intézményeiben fognak kiállítani.

Ezt követően dr. Márfi Gyula érsek mutatta be a szentmisét paptestvéreivel Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért. A szentmise kezdetén köszönetet mondott Seregély István nyugalmazott egri érseknek – aki sajnos nem tudott jelen lenni – mint a boldoggá avatás legfőbb szorgalmazójának és támogatójának.

Az evangélium után a bizottságtagok – Szakács Péter tapolcai plébános, Tál Zoltán keszthelyi plébános,  Munkácsi János diakónus és Hardi Mózes Lajos, az ügy posztulátora – az oltárnál újból ünnepélyesen esküt tettek.

Érsek atya homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy különösen örvendetes az, hogy Bódi Mária Magdolna világi hívő volt, egy gyári munkáslány. Feltűnően kevés világi – főleg családos – embert avatott és avat az Egyház szentté. Pedig az Egyház híveinek többsége házas ember. Szükségünk van világi szentekre is, Magdi személyében az egyszerű munkás emberek és a fiatalok is példaképet találhatnak.

Magdinak az élete önmagában is egy csoda volt. Nagyon sanyarú körülmények között született és nőtt fel. Édesapja egyáltalán nem járt templomba, édesanyja is csak nagyon ritkán, igaz a templomtól többnyire nagyon távol laktak. Magdi ennek ellenére rendszeresen elment szentmisére. Az ő esetében ez valóban nagyon csodálatos dolog volt. Nagyon mély hit és nagyon mély testvéri szeretet jellemezte. Ő egy életvidám fiatal hölgy volt, akit mindenki szeretett. Kezdetben még kinevették a Nitrokémia Gyárban, “szentfazéknak” titulálták. Aztán rájöttek az emberek, hogy ez nem igaz, ő egy nagyon szorgalmas, segítőkész, a munkát megbecsülő, vidám lány volt. Az életszentség nincs feltétlen összekapcsolva a szomorkás életvitellel. Az ízléses és mértéktartó humor és vidámság hozzátartozik a keresztény élethez, ahogy hozzátartozott Magdi életéhez is. Fontos, hogy Magdi 20 éves korában szüzességet fogadott, de nem azért mert nem tisztelte a házasságot, hanem mert úgy érezte neki ez a hivatása. Tisztelte a házas embereket és nagyon sokat foglalkozott gyerekekkel és az un. DL-lányokkal (dolgozó lányokkal) – mondta az érsek.

Hangsúlyozta, hogy Bódi Mária Magdolna Krisztus tanúja volt. Nemcsak a halálával, hanem az életével is tanúskodott Krisztus iránti rendkívüli szeretetéről. Ha rá gondolunk és az életét komolyan vesszük, akkor nem tudunk nem hinni Krisztusban és a Mennyei Atyában.

Az egyházmegyei eljárás során összegyűlt iratok lepecsételt dobozban voltak elhelyezve a szentmise során az oltár előtt,  hamarosan pedig Rómába kerülnek a Szentté Avatási Ügyek Kongregációjához.

Köszönetet mondott minden kedves hívőnek az imájáért és megköszönte mindazok munkáját, akik az eljárásban részt vettek. Külön megköszönte a munkáját Szakács Péter püspöki delegátusnak, Kovács Gergely szakértő, okleveles posztulátornak, Varga Tibor levéltáros, történésznek, Munkácsi János jegyzőnek, valamint Tál Zoltán ügyésznek és Hardi Mózes Lajos posztulátornak. Valamint köszönetét fejezte ki a Bódi Mária Magdolna Alapítvány tagjainak is.

IMA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Szüzességi fogadalmával Magdolna örök hűséget esküdött neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna ismeretlen kis liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az isten- és emberszeretetet a rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé, a gyárba. „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a te nagyobb dicsőségedre! Ámen.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »