TÁJÉKOZTATÁS

A VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

PAPJAI, DIAKÓNUSAI, HÍVEI SZÁMÁRA

 

A Főegyházmegye klerikusai és hívei egysége, nyugalma megőrzése és megfelelő informálása érdekében a következő tájékoztatást adjuk ki.

Az elmúlt napokban a Veszprémi Főegyházmegyét érintő hamis és az egyház belső rendjét, egységét tudatosan megosztó, zavarkeltő információk megosztására került sor. Ezek az indulatokat keltő vélekedések bizonyítottan és lényegileg egy, a Katolikus Egyházzal közösségben nem lévő, egyházfegyelmi büntetés alatt álló volt egyházmegyés paptól indultak ki, aki megjelenéseivel és törvénytelen tevékenységével nem először kíván beavatkozni, zavart kelteni a hívek körében. Ferenc pápa személyét, rendelkezéseit, az Anyaszentegyház törvényeit nyilvánosan és folyamatosan támadja. Megosztó tevékenységét szervezett támogatással végzi.

A megfogalmazott és a többek által megosztott híresztelés látszólag a tervezett székesegyházi felújítással kapcsolatos, de valójában az egyház belügyeibe történő törvénytelen beavatkozási szándékról, illetve a főpásztor személyének lejáratásáról van szó.

Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk.

Ezen tények összefüggésében az egyház egysége, közrendje érdekében szükséges fölhívni azon hívek figyelmét, akik a véleménynyilvánítás ezen formájában bármilyen megfontolásból is – aggódás, érzelmi kötődés, megtévesztettség, informálatlanság, figyelmetlenség, esetleges sértettség – részt vesznek vagy ennek a háttérből irányítói, hogy a későbbiekben, mind az egyház ügyeivel, mind pedig minden más közösségeinket, társadalmunkat érintő ügyekkel kapcsolatban is a legnagyobb körültekintéssel, kritikai megvizsgálással éljenek, mielőtt egy-egy hírre reagálnak vagy azokat megosztják.

Különösen szükséges ez azért is, mert a későbbiekben egyéb ügyekkel kapcsolatban sem zárható ki a külső, tudatos zavar és feszültségkeltés, szervezkedésre ösztönzés, akár ideológiai, akár más megfontolások alapján. Ez pedig alkalmas lehet a közösségeink egységének, kapcsolataink bizalomra épülő rendjének gyengítésére.

A felújításokkal kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatás az arra illetékes szervezeteknek, és szervezett formában a közös jövő örömében osztozni kívánó és azért együttműködni szándékozó egyéni és közösségi érdeklődőknek.

Örömmel és felelős magatartással mentjük meg a Székesegyházat, a várban található egyházi épületeket és azok értékeit, őrizzük meg hitéleti, történelmi örökségünket, s adjuk át az utánunk jövő generációnak.

 

Veszprém, 2022. február 21.

 

 

                                                                                  Veszprémi Főegyházmegye

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »