Találkozások

2021.03.30., Hírek rovat

A veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban tartottak szentmisét a családokért 2021. március 27-én a nagyböjti készület jegyében. A szentmise főcelebránsa Dr. Csernai Balázs atya, a veszprémi Regina Mundi templom plébánosa, egyetemi lelkész volt, vele koncelebrált Tamás Zoltán atya. Az oltárnál szolgált még Dr. Munkácsi János diakónus, a Családpasztorációs Munkacsoport tagja is.

A szentmise a Veszprémi Érsekség YouTube-csatornáján is követhető volt, többen ezen keresztül csatlakoztak a közvetítésbe. Szeretnénk találkozni egymással, ami nagy kincs ma. Ha ezt személyesen nem is tehetjük meg, de Istenben megvalósíthatjuk, az Ő célja, hogy összegyűjtsön bennünket, Benne és Általa legyünk egyek – utalt erre Balázs atya bevezető szavaiban.

Szentbeszédében arról szólt, hogy a mai Evangélium vészjósló jeleket tartalmaz Jézus elpusztításáról. Mindezt a farizeusok, főpapok teszik, akik úgy gondolják, jó, Istennek tetsző életet élnek, és úgy cselekednek is. Mi vajon hogy állunk ezzel? Sokszor tudni véljük, mit akar Isten, és nem vesszük észre, épp az ellenkezőjét tesszük, mint amire hív minket. Ellene mondunk, hátat fordítunk a szeretetének, jóságának, irgalmának, hívásának, és csodálkozunk, hol tart a világ.

Egy éve, hogy nem tudunk szándékunk szerint találkozni egymással, megtapasztaltuk ez alatt az idő alatt, mennyire fontosak, lényegesek, éltetőek a személyes kapcsolódások. Fájdalmas ez, akár a családon belül, akár a közösségeinkkel éljük meg. Szeretnénk látni egymást. Megtapasztaltuk, a találkozásainkkal mennyit tudunk adni egymásnak, és mennyi mindent is kapunk általuk, abból élünk, hogy együtt vagyunk.

Az Evangéliumhoz kapcsolódva Balázs atya arról is beszélt, a farizeusok Jézus ellen cselekedtek, de tettükkel az útját vezették előre a cél felé. Isten megtervezte útját, amin Ő előre tud menni. Mi is sokszor ellene fordulunk, de ezt úgy alakítja, formálja, hogy közben az Ő tervei valósuljanak meg, vezet bennünket. Isten jó szülő, a legjobb módon hagyja kibontakozni gyermekét.

Azt Ő szeretetének tervét kell megvalósítanunk. Mi ez? Meghalni a másikért, nem általában, hanem MINDENKIÉRT, ott, ahol vagyunk. Jézus vállalta, hogy kimondják róla a halálos ítéletet. Ezt a mérhetetlen rosszat átváltoztatta a szeretet tettévé, odaajándékozva nekünk az életét. Isten összegyűjti gyermekeit, az a legfőbb vágya, hogy ne kelljen fizikai és lelki távolságot sem tartani egymástól. Egy közösséggé, egy családdá akar összehozni bennünket, hogy megtaláljuk azt, amivé Isten teremtett bennünket, és egy csodás harmóniában, egyensúlyban éljünk. Vágyunk a találkozásra Istennel és egymással, ezt a vágyat Ő ültette be a szívünkbe, de ezt a földön nem tudjuk úgy megvalósítani, ahogy szeretnénk. Újból és újból tovább kell lépnünk, elbúcsúzni egymástól. Örök ünneplésre, örök találkozásra hív minket!

A szentbeszédében feladatot is adott, amely egyben a nagyböjti lelki-GYAKORLATOK harmadik kihívása. Írjuk vagy rajzoljuk le kicsik és nagyok egyaránt, kikkel szeretnénk találkozni, kik azok, akikkel jó lenne együtt lenni, ünnepelni a Húsvétot. A képen együtt lehetünk mindenkivel, és a képek megőrizhetik bennünk a reményt, egyek lehetünk Jézusban velük. Így az egység és a remény embereivé válhatunk!

Ahogy Balázs atya szentbeszédében utalt rá, bár a személyes találkozások most még nem valósíthatók meg, de a Családpasztorációs Munkacsoport meghirdette lelki-GYAKORLATÁT a családok számára, ezzel a segítve nagyböjti készületüket. Három feladatra hívtuk a családokat azzal a kéréssel, hogy teljesítésükről küldjenek beszámolót, fotókat a Családpasztorációs Irodának. Egy szabadtéri keresztúton való részvétel, egy a számukra kedves szakrális helyre való kirándulás, és gyakorlati feladatok is szerepelnek a kihívások között, ezekhez csatlakoztak a szentmisében elhangzottak is. A feladványokat teljesítők között társasjátékokat sorsolunk ki.

Befejezésül Csernai atya áldott nagyböjti napokat, a húsvéti ünnepekhez pedig sok kegyelmet és reményt kívánt a családoknak!

Ünnepeljük együtt az Ő életét!

 

A Családpasztoráció Facebook oldalán megtaláhatók a nagyböjti lelki-GYAKORLATOK kihívásai, még lehet csatlakozni a játékhoz!

 

Comments are closed.