„Az Isten szép hajlékába lépve, megszépül a lelkem.”

Dr. Udvardy György érsek mutatott be ünnepi szentmisét a Keszthely-Zalaszentgrót esperesi kerület megjelent papságával augusztus 22-én, szombaton Pölöskén és áldotta meg a felújított Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomot.
„Hála és öröm van a szívünkben, egy főpásztori szentmise a közösség számára nagy ajándék, különösen nagy ajándék a mai nap, hogy Érsek atya eljött és megáldja a pölöskei felújított templomot” – hangzott el Tódor Szabolcs h. esperes, plébános köszöntőjében.

A plébános ismertette beszédében, hogy a felújítás során megújult/ki lett cserélve többek között: a templom teljes világításhálózata, nyílászárók, padfűtés, hangosítás, szőnyegek, templomi berendezések, a kórus padlózata, oltárterítők, szobrok, megtörtént a belső tér festése, a templom előtti kereszt festése, a szentélyben dobogó, ambó készítése, új örökmécses lett. (A felújítás 22.5 millió forintból valósult meg, ezt Magyarország Kormánya támogatta 15 millió forinttal, az önkormányzat 1 millió forinttal támogatta, emellett a hívek adományáért is köszönetet mondott Tódor Szabolcs.) A plébános köszönetet mondott és háláját fejezte ki mindazoknak, akik bármiben segítették a felújítási munkálatokat.
Ezt követően a főpásztor köszöntötte a megjelenteket – „Fel sem tudjuk fogni, milyen ajándék az, életünk ajándéka, hogy az Isten itt lakozik közöttünk, ahol mi élünk, az ő szent hajlékában. Milyen nagy ajándék, hogy egy közösségnek van ereje, bátorsága, legfőképpen akarata, hogy Isten hajlékát mindig szépnek tudja!” A köszöntés után érsek atya megáldotta a templomot.
A szentbeszéd elején elhangzott: különös ajándék, hogy az Egyház ezen a napon ünnepli Szűz Mária Királynő ünnepét is. Máriára mindig úgy tekintünk, mint az Egyház anyjára, olyan számunkra, aki megvalósította mindazt, amivé nekünk válni kell, segít nekünk azzá lenni, amire a meghívásunk szól – hangsúlyozta az Érsek atya.
„Talán nem túlzás azt mondani, hogy amikor édesanyánkra tekintünk, akkor benne mindig királynőt látunk, mindig olyan valakit, akinél szebb, nagyobb, hatalmasabb, tekintélyesebb nincs is – ugyanígy Mária is, amikor az Egyház anyjára tekintünk, tudjuk, hogy nála szebb, hatalmasabb nincs is.”
Mária mindig példaként áll előttünk. A hitben, a Krisztus-ismeretben napról-napra képesek vagyunk befogadni az Isten igéjét, engedhetjük, hogy átjárjon bennünket, átalakítson minket és cselekedeteink ennek megfelelően alakuljanak. A keresztény ember életútja: befogadni Isten igéjét, elmélkedni azon, összevetni életünk eseményeivel, terveinkkel, kapcsolatainkkal, félelmeinkkel, vágyainkkal, lehetőségeinkkel, jövőnkkel és annak megfelelően hozni döntéseket. Homíliájában kihangsúlyozta: Tudjuk követni Boldogságos Szűz Máriát! Teljes egészében tudjuk átadni magunkat az Igének és megcselekedni, mert szeretjük Jézust!
„Ha valakit ismerek és szeretek, akkor rábízom magam. Ha nem bízom rá magam, akkor a szeretetem nem teljes, a magam útján akarom megoldani azokat a küzdelmeket, amik előttem állnak.” Egyházunk tanítása buzdít bennünket Mária példájával. A templom megújulása is ebben segít bennünket, a szép templom az Isten szépségét tárja fel. Az Isten szép hajlékába lépve, megszépül a lelkem. A szép templom a találkozásnak, a megvallásnak, a befogadásnak, a hitre jutásnak, a megerősödött cselekvésnek a helye – hangzott el a prédikációban.

A szentmise végén beszédet és köszönetet mondott Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Tóth Tivadar, Pölöske polgármestere.

Az ünnepi szentmisét megtisztelte jelenlétével Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.
A szentmisén közreműködött a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és a búcsúszentlászlói templom kórusa.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »