Szent István-napi ünnepi szentmise volt a veszprémi Regina Mundi-templomban augusztus 20-án 11 órakor.

László Dezső atya megemlékezett államalapító első szent királyunkról, akinek bölcsessége abban is megnyilvánult, hogy kősziklára építette az államot. Ez a kőszikla a keresztény hit volt. Ennek segítségével vált lehetővé, hogy nemzetünk megmaradjon.

Amikor trónörökös fiát, akiben minden reménye volt, elveszítette, a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát. Talán ennek a következménye az is, hogy Európa egyetlen dinasztiája sem rendelkezik annyi szenttel, mint a magyar Árpád-ház. Az első, szent királyi család büszke volt magyarságára, és mi is büszkék lehetünk rá, hogy magyarok vagyunk. Rengeteg támadás és megszállás ellenére ma is él a nemzetünk, számtalan tudóst és művészt adtunk a világnak.

Nemzetünket, akárcsak a kereszténységet, ma is külső és belső támadások érik. Szomorú, hogy a nemzeten belül is megosztás van, egymást támadják a különböző érdekcsoportok összefogás helyett. Sajnos, még az értelmiségiek között is vannak olyanok, akik az újpogányságban látják népünk jövőjét.

Imádkozzunk a Szűzanyához hazánkért, népünkért és országunk érdekeit szem előtt tartó vezetőkért!

Dezső atya a mise végén megáldotta az oltár elé helyezett új kenyeret. Mindenki egy kis megszentelt cipóval távozhatott a templomból.

Demény Anna

[simpleviewer gallery_id=”612″]

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »