Múzeumok, templomok éjszakája

A Múzeumok éjszakája országos rendezvénysorozata keretében az idén is megrendezték a templomok és egyházi intézmények lelki-kulturális színes fesztiválját zenei, néprajzi, játékos és képzőművészeti eseményekkel a veszprémi várban. A programok örvendetes sajátossága volt, hogy azokban összefonódtak sok esetben a világi és egyházi intézmények programjai.

A Szaléziánumban, az érsekség turisztikai és kommunikációs központjában egész nap változatos gyerekprogramok – gyerektárlatvezetés, gyertyamártás, kötélverés, kavicsfestés, filmvetítés – várták a kisebbeket, a ház udvarán pedig a jó hangulatról a Dohnányi Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei gondoskodtak zeneszóval.

A programsorozat összekapcsolódik minden esztendőben Szent Iván napjával, Keresztelő Szent János ünnepével (június 24.), amely egyúttal a nyári napforduló ősi ünnepe is; ez a nap a leghosszabb napja az évnek. Ezen a napon az emberekben ott szunnyad a tűz, a fény tisztító erejébe, gonoszűző szerepébe vetett hit. Így az események a fény, a tűz jelképes és valóságos ünnepévé válnak mindig.

Szombaton este a piarista templomban az Orlando Énekegyüttes énekese, Suda Magdolna és Nagy Csaba lantművész koncertjét hallgathatták az érdeklődők Muzsinszki Nagy Endre Krisztus keresztútját bemutató reprezentatív festmény-sorozatának környezetében (az emlékkiállítás május elején nyílt és június 30-ig látható). A régizenei hangversenyen többek között Johannes Ockeghem XV. századvégi flamand zeneszerző (az antwerpeni katedrális énekese, Notre-Dame kanonoka) szélesen áradó énekes dallamaiból, valamint Johannes Ciconia, a padovai katedrális főesperese lantra írott zenedarabjaiból játszottak, énekeltek az előadók. Nagy Csaba egyúttal bemutatta azt a jellegzetes 8 húros hangszert, amely a lant európai zenei reneszánsza idején spanyol területen volt a kedvelt hangszer, a vihuela de mano-t. Ezt a XV-XVI. században főúri, királyi udvarokban szertartásokon is használták, pengetéssel és vonóval megszólaltatható változatai is léteztek. Majd a művész korabeli muzsikát játszott a hangszeren, többek között Luis de Milán szerzeményei közül.

A koncertnek mintegy folytatásaként a Szaléziánum emeleti kiállítóterében Kallai Nóra viola da gamba koncertje következett Fény és árnyék, árnyék és fény címmel. A fiatal zeneművész, aki ennek a ritka és bonyolult kezelésű hangszernek valóságos virtuóza, többek között Tobias Hume angol amatőr muzsikus, valamint Diego Ortiz XVI. századi spanyol zeneszerző meditatív hangulatú műveiből adott elő részleteket. E mellett megszólaltak a korszak sajátos zenei irányzatának, a barokkból már a rokokóba hajló muzsika francia képviselőjének, Marin Maraisnak, XIV. Lajos udvari zeneszerzőjének és Carl Friedrich Abel német muzsikusnak opusai is.

Az est fénypontja volt a sötétedés után a már évek óta hagyományosan megrendezett napkerék-gördítés a Szent Mihály-bazilika, a Szaléziánum és a Laczkó Dezső Múzeum közös szervezésében a várban. A napkerék a múzeumtól indult a várba az egybegyűltek kíséretével, majd a bent a székesegyházban Nagy Károly plébános meggyújtotta és megáldotta a tüzet, amelyről meggyújtották a húsvéti gyertyát, majd ki-ki arról meggyújthatta a maga gyertyáját, fáklyáját. Végül a plébános meggyújtotta a napkerék gyertyáit is.

Az év leghosszabb napjára, jelképes fénykerékkel emlékezünk, mondta rövid elmélkedésében Nagy Károly. Kívánjuk és kérjük, ragyogja be életünket, s adjon nekünk fényt életünkben a teremtő tűz, a Világ Világossága. Keresztelő Szent Jánost idézte – „Krisztus  majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.” (Mt. 3,11) –, majd Pünkösdöt, amikor a Szentlélek tüzes nyelvek formájában leszállt a tanítványokra, az apostolokat bátorság és erő töltötte el. Krisztus mindannyiunkat hív, mutatott rá: „Én vagyok a világ világossága, aki utánam jön , nem jár sötétségben.” Uram, gyújts fényt nekünk, hogy fényben járjunk és erőddel az élet útján!

Ezután a Napkerékkel megindult a sokaság le a várból a múzeum elé. Közben négy helyen megálltak és  a négy évszakra emlékezve idézték meg a fény különböző stációit. Végül a múzeum előtt hatalmas máglyát raktak.

Toldi Éva

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye

[simpleviewer gallery_id=”307″]

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »