Veszprémben az Árpád-házi Szent Margit templomban január 23-án vasárnap este megtartották a keresztények egységéért végzett ökumenkius ima nyolcad  záró eseményét, amelyet Dr. Udvardy György veszprémi érsek vezetett. 

Az utolsó imaalkalmon mint házigazda Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket. “Ebben a nyolc napban a Krisztus- hívők az egymással való találkozások és közös imádkozások alkalmával, a Krisztus Urunk által a tanítványai között akart egységért imádkoztak és mi is most így imádkozunk ebben az istentiszteletben.” – mondta Tornavölgyi Krisztián atya.

Testvérek, ma a világ négy égtáján élő testvéreinkkel együtt imádkozunk az egyház látható egységéért. Az istentisztelet anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa készítette elő. A textusok
választását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti bölcsek története ihlette, amint megírva találjuk Szent Máté evangéliumában: „…láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Függesszük tekintetünket ama napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen. Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökerétől elszakítottat; e gondolatokkal kezdte meg  Dr. Udvardy György érsek atya az imaestet.

Az olvasmányt Závodi Zsuzsanna református lelkész valamint Tamás Zoltán káplán atya olvasta fel, majd az evangéliumot pedig Tornavölgyi Krisztián plébános atyától hallhattuk.Ezen az estén Dr. Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A teljes igehirdetés itt tekinthető meg:

Az istentisztelet befejező áldása előtt érsek atya megköszönte mindenkinek a részvételét, külön megköszönte irodaigazgató atyának a szervezéssel kapcsolatos munkáját. Amikor ezt az imahetet lezárjuk, akkor kérjük az Úr bőséges áldását, hogy életünk valódi Isten dicséret és az emberek, közösségeink számára pedig Istentől kapott békesség tudjon lenni. 

 

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »