Ebben az évben az ökumenikus imahét január 16-tól 23-ig tart. Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Központi igéje így hangzik: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2). A nyitó istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői szolgáltak.

Sok minden változik, de változatlan az igazság: én vagyok az, akit szeret az Isten, mondta dr. Takáts István érseki általános helynök a veszprémi ökumenikus imahét vasárnapi nyitó istentiszteletén a református nagytemplomban.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa országszerte meghirdeti az imahetet, az aktuális járványügyi intézkedések betartása mellett. Így Veszprémben is, ahol vasárnaptól vasárnapig imádkoznak a keresztény közösségek tagjai.

Az első közös imaesten Niederhoffer Zoltán házigazda református gyülekezet lelkipásztora köszöntőjében elmondta, a textusok választását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti bölcsek története ihlette, amint Máté evangéliumában olvashatjuk: „… láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Nyolc napon át a napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg az igehallgatók előtt.

A nyitó istentiszteleten Takáts István atya igehirdetésében összefoglalta a napkeleti bölcsek történetét, majd arról beszélt, fontos, hogy legyen a szívünkben vágy, ahogyan volt a napkeleti bölcsek életében, akik elindultak megkeresni az újszülöttet. Az út is fontos, nemcsak a megérkezés, mondta. Életünkben nincs hiábavalóan megtett út, amit jó lett volna kihagyni. A napkeleti bölcsek nem kaptak, hanem ajándékot vittek a gyermeknek. Nekünk is így kellene élni, mutatott rá az igehirdető. Nem azt kérdezni, mit várunk Istentől, hanem azt, mit tudunk neki adni. István atya végül kiemelte, amikor a napkeleti bölcsek Jézussal találkoztak, olyan örömöt kaptak, mely egész lényüket, öntudatukat megváltoztatta. Átélhették: én vagyok az, akit szeret az Isten. Életünkben sok minden változik, de ez az igazság változatlan.

A közbenjáró imádságot követően a jelenlévők többek között e szavakkal imádkoztak az üldözött keresztényekért: „Mindenható Mennyei Atyánk! … Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat.”

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »