A „Veszprémi Érsekség évezredes öröksége az új évezred tükrében” című projektfejlesztések célja a veszprémi vár területén elhelyezkedő egyházi-és egykor egyházi -tulajdonban lévő ingatlanok szerepének és állagának rendezése, valamint hitéleti és kulturális hasznosítása oly módon, hogy azok a Veszprémi Érsekség szándéka mellett a közjót, Veszprém város és a nemzet érdekeit is maximálisan és hosszú távon szolgálhassák. A projekt keretein belül megvalósuló egyházi kulturális fejlesztések közvetlenül is hozzájárulnak az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyeréséhez kapcsolódó és megvalósuló fejlesztésekhez és programokhoz.

Kiemelt hangsúlyt kap a projekt helyi és országos társadalmasítása, nyilvánosságának biztosítása, valamint a jövőbeni kihasználtság biztosításához szükséges üzleti marketing szolgáltatások biztosítása.

A kérelemben érintett fejlesztések helyszínei

A fejlesztés magját a Várhegyen települt épületek alkotják. A legtöbb objektum a belső vár területén helyezkedik el, míg egy részük a külső vár területén található:

Érseki Palota (Vár u. 16.; hrsz. 294), Nagypréposti Palota (Vár u. 18.; hrsz. 295), Püspöki Alkalmazottak háza (Vár u. 14.; hrsz. 293), Boldog Gizella-Kápolna (Vár u.; hrsz. 294), Körmendy-Palota (Vár u. 39.; hrsz. 223), Nagyszeminárium (Vár u. 20., hrsz. 297).

Szent Mihály Székesegyház (Vár u.; hrsz. 296), Piarista Rendház (Vár u. 12., hrsz. 291), Piarista Templom (Vár u., hrsz. 292), Piarista Gimnázium (Vár. u. 10., hrsz. 290)

Az Érseki Palota tekintetében megvalósul az emeleti díszterek felújítása, a szükséges restaurátori munkák elvégzése az eredeti enteriőrök hiteles visszaállítása, új kiállítás létrehozása; az érseki kápolna felújítása; a pincében bemutatótér kialakítása; érseki és vendéglakosztályok kialakítása, a Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár átköltöztetése a Nagyszeminárium épületébe.

A Nagypréposti palotába az egyházkormányzati funkció 21. századi minőségű ellátásának feltételei kerülnek kialakításra, mint például irodahelyiségek, dolgozói öltözők, étkező, melegítőkonyha kialakítása; gépészeti rendszerek cseréje; informatikai hálózat korszerűsítése.

A Püspöki Alkalmazottak Házában az eredeti funkciók megtartása mellett új funkciók (rendezvénytér, zarándokszállás, vendégfogadás) kerülnek kialakításra. Megvalósul a tálaló konyha átalakítása 70 adagos főzőkonyhává; az ebédlő korszerűsítése, átalakítása rendezvényteremmé; szobák felújítása, vendégfogadó recepció kialakítása.

A Boldog Gizella-kápolnában megvalósul a kápolna komplex szemléletű restaurálása, méltó és korszerű bemutatás megvalósítása, bemutatási élménypont kialakítása.

A Körmendy Palota felújítása és átalakítása tekintetében a hitéleti és kulturális funkció megerősítése a cél. Ebbe az épületbe kerül át a Főegyházmegyei kincstár, megújuló és kibővülő kiállítási terek jönnek létre, restaurátori műhelyhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató és palotatörténeti élménypontok, valamint restaurátori kutatószobák kerülnek kialakításra. Ebben az épületben helyt kap egy egyszerű, átlagos turista igényeket kielégítő „kockás abroszos” vendéglő panorámaterasszal.

A Nagyszeminárium épületébe áthelyezésre kerül a Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, pasztorális, evangelizációs és kultúratámogatási funkciók jelennek meg, egyházmegyei lelkiség! központ kerül kialakításra, mely a lelkigyakorlatok, papi összejövetelek helyszíne lesz, ezen túl egy 200 fős rendezvényterem, zarándokszállás, melegítőkonyha és bemutatási élménypont kerül kialakításra.

A Szent Mihály Székesegyház teljes körű belső felújításon és restauráláson esik át, megvalósul az orgona bővítése és korszerűsítése, visual guide-os vezetés és bemutatási élménypont kialakítása valósul meg. Szándék szerint a székesegyház altemploma is megnyitásra és bemutatásra kerülhet. A Ferences templom orgonája is megújul.

A Piarista Templomban felújítási és restaurálási munkálatok valósulnak meg. Egy megújuló látványosság lesz az eredeti funkció megtartásával; kiegészülve visual guide-os vezetéssel.

A Piarista Rendház és Gimnázium új funkciókat kap, így szükséges az épületek átfogó átalakítása és felújítása. Az ingatlanokban minőségi szálláshely, konferenciahelyszín kerül kialakításra, egy multifunkciós rendezvényhelyszín; továbbá a szükséges vendéglátó funkció valósul meg.

A Vár utcában az építkezésekkel kapcsolatos rongálódások helyreállítása, valamint utcabútorok, műalkotások megvalósítása történik meg.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »