Dr. Léber Mihály ny. c. prépost, tb. kanonok 2021. július 23-án pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelték a keszthelyi Szent Család templomban. A templomot Dr. Szendi József akkori veszprémi püspök szentelte fel 1990-ben, akinek pont ezen a napon, 2021. július 23-án volt halálának 4. évfordulója.

Dr. Léber Mihályt Győrben szentelték pappá 1971. június 17-én. Papi jelmondata: “Krisztus követségében járunk!”(2Kor 5,20). Keszthelyen 1989-tól 2010-ig, nyugalomba vonulását volt plébános.

„Az aranymise hálaadás 50 év papságáért. A papi küldetés alapja, az apostoli szolgálat. Az Úr Jézus mondta: Nem ti választottak engem, hanem én választottalak titeket!” – ezzel a gondolattal kezdte szentbeszédét az ünnepi szónok Dr. Pápai Lajos ny. győri megyéspüspök.

A nyugalmazott megyéspüspök prédikációjában az életen át tartó papi hivatásról, küldetésről és szolgálatról beszélt.

„A pap feladata jó pásztorként ott állni, ahová Krisztus állította a püspök által. Aranymisés paptestvérünk ezt tette és most örömmel ad hálát. Volt ebben az 50 évben sok öröm, lelki öröm, Isten gondoskodásának a megtapasztalása. De volt ebben az 50 évben más felövezés is. Aranymisés paptestvérünk életében is jelen volt a szenvedés vállalása is, és a betegség megkötözése.” – hangzott el a szentbeszédben.

Dr. Pápai Lajos kiemelte: Fontos, hogy az örömteli hit által meg tudjuk szólítani a fiatalokat és tudjuk számukra vonzóvá tenni a papi hivatást és küldetést. Elmondta, hogy sokan gondolnak ma is a papi hivatásra, de félnek és nem mernek elköteleződni.

A szentbeszéd végén elhangzott: Aranymisés paptestvérünket betegsége akadályozza már ugyan papi munkában, de személyisége, jelenléte, már szavak nélkül is Krisztust hirdeti!”

A szentmisén koncelebrált Keresztes Szilárd ny. hajdúdorogi megyéspüspök és a környék papsága.

A szentmise végén az Aranymisés atya áldást adott a jelenlévőkre. A Léber-család köszönetét fejezte ki Dr. Pápai Lajos ny. győri megyéspüspöknek, Kiss László esperesnek és Tál Zoltán plébánosnak, hogy segítettek a szervezésben és az ünnepélyes esemény létrejöttében.

Az aranymise után levetítésre került a Keszthelyi Televízió archív híranyaga a Szent Család Templom felszenteléséről.

A templomkertben a hívek köszöntötték Mihály atyát és agapén vettek részt.

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »