Vetési püspök címerrajzával ékesített oklevél (1476)

 

Vetési Albert veszprémi püspök (1458–1486) a veszprémi székesegyház Szent György-kápolnájában általa alapított Krisztus Teste, Szent Albert, Lőrinc, Sebestyén és Januarius vértanúk oltára számára 14760. január 9-én több jobbágytelket, réteket és szőlőket adományozott.

Az oklevél az adományozás tényén túl más szempontból és érdeklődésre tarthat számot. Az oklevél szövege ugyanis pontosan meghatározza a Szent György-kápolna és a székesegyház térbeli viszonyát. A kápolna eszerint egybe volt építve a székesegyházzal, és annak északi oldalához csatlakozott. Az át-, illetve hozzáépítés minden bizonnyal egy 14. század végi tűzvészben megrongálódott székesegyház korabeli felújítása, illetve Vetési püspök idején történt építkezések eredményeképp történhetett meg; így a korábban két különálló épület a 15. század végén már egyetlen tömböt alkotott.

Szerepel az oklevélen Vetési Albert püspök saját kezű aláírása is. Nyilvánvaló, hogy az oklevelek szövegét az erre hivatott püspöki kancellária valamelyik tagja rótta fáradtsággal a pergamenre, s nem a főpásztor. Éppen ezért a püspök aláírásával ellátott oklevél Vetési különös gondoskodását és figyelmét mutatja a széktemplomában található, általa alapított és többek között névadó szentje tiszteletére állított oltár iránt. Az adományokon túl kikötötte továbbá a püspök azt is, hogy az oltár igazgatóját a székeskáptalan saját kebeléből jelölje ki, és olyan kanonok legyen, aki dicséretre alkalmas életet él, becsületes és erkölcsileg feddhetetlen. Fenntartotta ugyanakkor a jogot magának és püspök utódainak, hogy a testület által bemutatott személy javadalomba iktatása csak beleegyezésével történhessen meg.

Az oklevél leginkább szembetűnő dísze mégis a szöveg baloldalán látható Vetési-címer és az aranyozott kezdő iniciálé. A 9,5 x 10,5 cm nagyságú négyszögben Vetési püspök díszes reneszánsz címerrajza látható: világoskék kerettel szegett piros, cirádákkal ékes négyzetben sötétkék címerpajzs, benne a kiterjesztett szárnyú arany sas. A címerpajzs felett arannyal szegélyezett főpapi süveg helyezkedik el. A címerkép a szöveg margóján látható; magának az oklevélnek a szövege a címerpajzs kékjével és a sas aranyozásával ékesített A-betűvel kezdődik, a püspök nevének (Albertus) első betűjével. Vetési Albert Hunyadi Mátyás kedvelt diplomatája volt, többször megfordult a budai királyi udvarban – nem mellesleg háza is volt a fővárosban –, így alkalma lehetett a Corvina-könyvtár műhelyének mestereit alkalmazni saját kancelláriáján: ennek egyik máig fennmaradt példája az oklevélen látható díszes címerrajz és iniciálé.

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »