A Veszprémi Főegyházmegye a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával 2023. szeptember 28 – október 1. között, Szent Mihály napjához kapcsolódóan, Katolikus Ifjúsági Kórustalálkozót rendez a Pueri Cantores jegyében. Főegyházmegyénk mottója „Őseink hite a jövő reménye” többek között az ifjúságba vetett bizalmat is kifejezi, azt a reményt, hogy a jelenben való tevékenységünknek kiemelt célja, hogy a jövő nemzedékei is akarják és szeressék megélni és továbbadni Krisztus tanítását. A kórustalálkozó további célja, hogy a „Pueri Cantores” jegyében meghívott kórusok az egyházzenén keresztül, a közös hit és a közös célok, a zene és éneklés szeretetének közösségi megélésén túl gazdagítsák a keresztény kulturális hagyományinkat, értékeinket.

A pályázat célja: Az ifjúsági kórus irodalom repertoár gazdagítása liturgikus művekkel

A pályázati mű:

A pályamű szövegének ifjúsági, iskolai kórusok számára történő feldolgozása. Az „in terra pax…” szöveg antifonális formában történő megkomponálása.

Refr: In terra pax hominibus bonae voluntatis.

 1. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te.

Refr: In terra pax hominibus bonae voluntatis.

 1. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Refr: In terra pax hominibus bonae voluntatis.

 1. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Refr: In terra pax hominibus bonae voluntatis. 

 • A pályamű terjedelme: maximum 5 perc.
 • A pályamű mind 3 vagy 4, esetleg 3 és 4 szólamú vegyeskar, mind egyneműkar számára készítendő el, a capella módon és kísérettel is előadható változatban.

A pályamű kíséretét két változatban kell elkészíteni: orgonára, illetve kiszenekarra.

 A zenemű jellege: A pályázat céljához méltó mű

A pályaműre vonatkozó feltételek:

 • Egy jelentkező több művel is pályázhat
 • A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka
 • A díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet, a darabot ezentúl „In terra pax” néven szerepelteti a továbbiakban

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

Adatlap: ide kattintva letölthető

Kotta:

 • Pdf formátum, maximum 5MB
 • A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások
 • Fájlnév minta: interrapax_kotta.pdf
 • Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség

Összefoglaló szöveg:

 • Pdf formátum, maximum 1 MB
 • A pályaműre vonatkozóan összefüggő szövegként várunk továbbá maximum 1500 karakter, szóközökkel – összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart
 • Fájlnév minta: interra_nyitany.pdf

 Hangfájl:

 • Mp3-formátum, max. 10 MB
 • A művet hangfileként is kérjük csatolni
 • Fájlnév minta: interrapax.mp3
 • Rossz minőségű hangfájl elfogadására nincs lehetőség

A díjazott darabokat a Veszprémi Főegyházmegye szabadon felhasználhatja, a nyertes zeneműveket megőrzi kottatárában.

Az ősbemutató koncert tervezett időpontja és helyszíne: 2023.szeptember 29. Veszprém

A nyertes pályamű lesz a Szent Mihály napi programokkal egybekötött Katolikus Ifjúsági Kórusfesztivál himnusza. A 2. és 3. helyezett művek is bemutatásra kerülnek a fesztivál során.

A pályázat benyújtása: pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be kulturalispalyazat@veszpremiersekseg.hu e-mail címre

Felelős munkatárs: Szlama-Kiss Réka kulturalispalyazat@veszpremiersekseg.hu

A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2023. január 18. 24:00 óra Árpád-házi Szent Margit ünnepe

Az elbírálás határideje: 2023. január 25. Pál apostol megtérésének ünnepe

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2023. február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázók köre: Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok

A pályázatban nem vehetnek részt: A pályázatban lebonyolítóként eljáró munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói

Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • határidőn túl történik a benyújtása

Nevezési díj: nincs

A pályázatok elbírálása: A pályázók a döntésről legkésőbb 2023. január 27-ig értesítést kapnak e-mailben, illetve a Bíráló Bizottság döntése alapján díjazott pályázók listája felkerül a Veszprémi Főegyházmegye honlapjára.
A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy valamely díjat ne adjon ki, vagy megossza azokat. Megosztott helyezés esetén a pályadíjak is megosztásra kerülnek. A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg.

A pályázatért felelős munkatárs biztosítja a pályázatok anonimitását, az adatokat bizalmasan kezeli, és a Bíráló Bizottság döntésig harmadik fél számára nem adja át.

Díjak:

 1. díj bruttó 900 000 Ft
 2. díj bruttó 600 000 Ft
 3. díj. bruttó 300 000 Ft

A forrást biztosítja: Veszprém Balaton 2023 Zrt.– Európa Kulturális Fővárosa

Lebonyolító: Veszprémi Főegyházmegye

Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »