Ökumenikus Istentiszteletet tartottak a Betegek világnapján a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban február 9-én délelőtt.

Kinde Zsófia református kórházlelkész igehirdetésében elmondta, hogy az Istentől merítsünk erőt és vigaszt a mindennapi életük kihívásaival való szembenézéshez. A leprás történetét felhasználva a lelkészasszony  hangsúlyozta az alázat fontosságát az imádságban és a kérésben. A leprás példájából kiemeli, hogy míg sokszor követeljük a gyógyulást és a változást az életünkben, az alázat és a bízás Krisztus iránt segít elfogadni az Ő akaratát és gyógyító erejét. Beszéde végén arra buzdított, hogy ne csak emberi erőforrásokra támaszkodjunk, hanem bízzunk meg Krisztusban és engedjük meg neki, hogy gyógyítson és vezessen bennünket az életünk során.

Isó Zoltán evangélikus lelkész elmondta, hogy a betegség és az egészség közötti ellentét mindennapi életünk fontos része. Hangsúlyozza, hogy bár senki sem szeret beteg lenni, a betegség része az emberi létnek, és mindenki életében elérheti az embert, beleértve az orvosokat is. Lelkész úr rámutat arra, hogy a betegség értelme és célja az emberiség eredendő bűnös állapotának felismerése és az Isten iránti szükségletünk tudatosítása. Lelkész úr arra buzdít, hogy bízzunk az Úr Jézusban és találjunk vigasztalást az Ő sebeiben és szenvedésében, hozzáfordulva a testi és lelki bajainkban.

Dr. Udvardy György érsek hangsúlyozta, hogy Jézus hatalma az Isten országának szolgálatában áll, ahol a lélek erejében minden újjáteremtődik, és az ember méltósága a megváltásban újjászületik. Érsek atya kiemeli, hogy az emberek, akik a gyógyítás területén dolgoznak, isteni hatalmat használnak fel a betegségek elleni küzdelemben. Ugyanakkor megjegyzi, hogy Jézus nem mindenkit gyógyított meg, de a keresztfára fölvitte betegségeinket, így az együttérzés és az ápolás is része az isteni tervnek. A főpásztor köszönetet mondott elsősorban Istennek és mindenkinek, akik a gyógyítás területén szolgálnak, és hangsúlyozta az emberi kölcsönös felelősséget egymás iránt, külön kiemelve az isteni irgalom elfogadásának fontosságát. Beszéde zárásaként háláját fejezte ki  mindazoknak, akik nem lehettek jelen, akik együtt szenvednek a betegekkel, nekik pedig el kell fogadniuk, amikor rászorulunk mások által az isteni irgalomra.
 
Érsek atya beszédét követően kiszolgáltatta a betegek szentségét a jelenlévő és arra felkészült híveknek.
Az istentiszteleten jelen volt dr. Lang Zsuzsanna mb. főigazgató valamint dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató is, közreműködött Zsilinszky Cecília karnagy.
A közös imádság a különböző felekezetek képviselőinek áldásával zárult.
 
 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »