DR. UDVARDY GYÖRGY veszprémi érsek-metropolita személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében.

Nyugdíjazások és felmentések

A főpásztor 2020. augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezi:

DR. BALÁZS PÁL főszékesegyházi főesperes, c. apát, balatonkenesei plébánost,

KOVÁCS TAMÁS baki plébánost,

DR. MAGYARI PÉTER bakonyszombathelyi plébánost,

SZITÁS JÓZSEF pacsai plébánost.

A főpásztor köszönete nyilvánítása mellett felmenti:

Július 1-jei hatállyal

DR. VARGA ISTVÁN c. apát urat a Veszprémi Érseki Bíróság helynöki tisztsége alól, illetve a Boldog Gizella Szeminárium rektori megbízatásából. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola élén rektori megbízatása június 30-án megszűnt.

DR. CSERNAI BALÁZS spirituális urat a Boldog Gizella Szemináriumban betöltött megbízatása alól.

KOCSI GYÖRGY prefektus urat a Boldog Gizella Szemináriumban betöltött megbízatása alól.

Augusztus 1-jei hatállyal:

DR. BALÁZS PÁL c. apát urat főszékesegyházi főesperesi megbízatása alól,

DR. MAIL JÓZSEF c. apát, kanonok urat gazdasági tanácsnoki megbízatása alól,

FÖLDI ISTVÁN esperes, plébános urat a Tapolcai Esperesi Kerület esperesi tisztségéből,

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ esperes, plébános urat a Pápai Esperesi Kerület esperesi tisztsége alól,

BEKE ZSOLT plébános urat a Palotai Esperesi Kerület helyettes esperesi megbízatása alól,

PRIMÁSZ GÁBOR RÓBERT plébános urat a Zirci Esperesi Kerület helyettes esperesi megbízatása alól,

KISS LÁSZLÓ esperes, hévízi plébános urat a Pókaszepetki és a Pakodi, valamint az Alsópáhoki, Nemesbüki és Szentgyörgyvári Plébániák plébániai kormányzóként való oldallagos ellátása alól,

SZÉCSI FERENC zalabéri plébános a Zalabéri és az oldallagosan ellátott Zalavégi és Tekenyei Plébániák plébánosi ellátása alól és a CIC 1395 k. 1. § alapján felfüggeszti a papi szolgálat végzése alól.

Kinevezések, megbízatások

Július 1-jei hatállyal

TÓTH ANDRÁS SÁNDOR viceofficiális urat kinevezi a Veszprémi Érseki Bíróság helynökévé.

DR. SEBESTYÉN JÓZSEF főiskolai docens urat megbízza a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola rektori feladatainak ellátásával.

Augusztus 1-jei hatállyal

SZABÓ JÁNOS gazdasági helynök, plébános urat kinevezi a Főszékesegyházi Főesperesség főesperesévé.

MEGYESI FERENC plébános urat felmenti bakonyjákói plébánosi és a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztségéből és kinevezi érseki szertartónak, az Érseki Hivatal jegyzőjének, valamint megbízza kisegítő lelkészi feladattal a veszprémi Szent Mihály Főplébánián.

FÖLDI ISTVÁN esperes, plébánost kinevezi a Pápai Esperesi Kerület esperesévé.

SABJANICS MIKLÓS plébános urat kinevezi a Tapolcai Esperesi Kerület esperesévé.

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat kinevezi a Tapolcai Esperesi Kerület helyettes esperesévé.

Plébánosi, plébániai kormányzói kinevezések, áthelyezések, területi változások augusztus 1-jei hatállyal:

BEKE ZSOLT h.esperes, plébános urat felmenti a Berhidai, valamint az oldallagosan ellátott Ősi, Nádasdladányi és Tési Plébánia ellátása alól és kinevezi a Nemesgulácsi Plébánia plébánosává, a Hegymagasi Plébánia oldallagos ellátásával.

DR. CSERNAI BALÁZS urat, miután felmentette a Veszprémi Boldog Gizella Szeminárium spirituálisi megbízatásából, kinevezi a Veszprém IV., Regina Mundi Plébánia plébánosává, valamint a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és a Szent Margit Római Katolikus Óvoda lelkiigazgatójává.

CSÉRY GERGŐ plébános urat felmenti a Nemesgulácsi és Hegymagasi Plébániák, valamint a tapolcai Deák Jenő Kórház kórházlelkészi tisztsége ellátása alól és kinevezi a Pacsai Plébánia plébánosává a Nemesrádói, a Zalaszentmihályi és a Zalaapáti Plébániák oldallagos ellátásával.

DAšEK VIKTOR plébános urat felmenti a Balatonfüredi Krisztus Király Plébánia ellátása és a balatonfüredi Állami Szívkórház kórházlelkészi megbízatása alól és kinevezi a Jásdi Plébánia plébánosává, a Tési plébánia oldallagos ellátásával. Ugyanakkor Bakonycsernye községet, Szápár eddigi filiáját a Jásdi Plébánia filiájává nyilvánítja.

FELKER ZSOLT káplán urat felmenti a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházi Plébánián betöltött kápláni beosztása alól és kinevezi a Berhidai Plébánia plébániai kormányzójává, az Ősi és Nádasdladányi Plébániák oldallagos ellátásával.

DR. FODOR JÁNOS plébános urat felmenti a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánia ellátása és a Keszthelyi Kórház kórházlelkészi tisztsége alól és kinevezi a Balatonfüredi Krisztus Király Plébánia Plébánosává, valamint a balatonfüredi Állami Szívkórház kórházlelkészévé.

FÖLDI ISTVÁN esperes, plébános urat felmenti a Badacsonytomaji és Kővágóörsi Plébániák ellátása alól, és kinevezi a Pápa III., Szent Benedek Plébánia plébánosává.

FUCHS TIBOR plébános urat felmenti a Nagyesztergári Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Lókúti Plébánia ellátása alól és kinevezi a Bakonyszombathelyi Plébánia plébánosává, a Kerékteleki és Rédei Plébániák oldallagos ellátásával.

MEDVECZKY MIKLÓS plébános urat felmenti a Veszprém II., Szent László Plébánia ellátása alól és kinevezi a Balatonkenesei Plébánia plébánosává. Egyúttal a Berhidai Plébániától elcsatolja Küngös, Csajág és Balatonfőkajár filiákat és a Balatonkenesei Plébánia filiáivá teszi azokat.

MEZEI ANDRÁS plébános urat hazarendeli az USA-ban, Cleveland-ben végzett lelkipásztori szolgálatából és kinevezi a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánia plébánosává a Várvölgyi plébánia oldallagos ellátásával, valamint a Keszthelyi Kórház kórházlelkészévé.

PAÁL SÁNDOR EDE plébániai kormányzó urat kinevezi Káptalanfa plébánosává, valamint megbízza a Csabrendeken működő Darvastó Fogyatékos személyek ápoló-gondozó, foglalkoztató Otthona lelkipásztori ellátásával.

PÁSZTOR EMÁNUEL plébános urat felmenti a Várvölgyi és Zalaszántói Plébániák ellátása alól és kinevezi a Baki Plébánia plébánosává.

PRIMÁSZ GÁBOR RÓBERT plébános urat felmenti a Jásdi Plébánia ellátása alól és kinevezi a Herendi Plébánia plébánosává, a Márkói Plébánia oldallagos ellátásával.

SABJANICS MIKLÓS plébános urat felmenti a Herendi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Hárskúti Plébánia ellátása alól és kinevezi a Badacsonytomaji Plébánia plébánosává, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

STADLER-LÁSZLÓ DEZSŐ plébános urat felmenti Veszprém IV., Regina Mundi Plébánia ellátása, valamint a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és a Szent Margit Római Katolikus Óvoda lelkiigazgatói megbízatása alól és kinevezi a Bakonyjákói Plébánia plébánosává, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

SZABÓ JÁNOS gazdasági helynök, plébános urat felmenti a Balatonalmádi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Vörösberényi Plébánia ellátása alól, és kinevezi a Veszprém II., Szent László Plébánia plébánosává, a Hárskúti Plébánia oldallagos ellátásával.

SZALONTAI ISTVÁN káplán urat felmenti a Veszprém III., Árpád-házi Szent Margit Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és kinevezi a Pókaszepetki Plébánia plébániai kormányzójává, a Zalabéri és Zalavégi Plébániák oldallagos ellátásával. Egyúttal a Pakodi Plébániát Pókaszepetk filiájává minősíti át.

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ esperes, plébános urat felmenti a Pápa III., Szent Benedek Plébánia ellátása alól és kinevezi a Balatonalmádi Plébánia plébánosává, a Vörösberényi Plébánia oldallagos ellátásával.

DR. ARADI LÁSZLÓ plébános urat eddigi megbízatásának érintetlenül hagyásával megbízza Bazsi és Sümegprága filiák lelkipásztori ellátásával. Bazsi filiát a Zalaszántói Plébániától elcsatolja és a Sümegcsehi Plébánia filiájává teszi. Ezzel Bazsi község a Keszthely-Zalaszentgróti Esperesi Kerület helyett a Sümegi Esperesi Kerülethez fog tartozni. Sümegprága filiát a Csabrendeki Plébániától elcsatolja, és a Sümegcsehi Plébánia filiájává teszi.

BAGI ÁDÁM csabrendeki plébániai adminisztrátor urat felmenti Sümegprága filia ellátása alól.

BÓKA TIBOR plébános urat felmenti a Zalaapáti Plébánia oldallagos ellátása alól és kinevezi az Alsópáhoki Plébánia plébánosává, a Nemesbüki és a Szentgyörgyvári Plébániák plébánosává, valamint eddigi fő szolgálati helye, a Sármelléki Plébánia oldallagos ellátásával bízza meg.

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat – eddigi feladatait változatlanul hagyva – kinevezi a tapolcai Deák Jenő Kórház kórházlelkészének.

HORVÁTH LAJOS esperes, plébános urat felmenti Bakonycsernye filia ellátása alól.

KOVÁCS SÁNDOR plébános urat – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Tekenyei Plébánia oldallagos ellátásával, valamint felmenti a Óhidi Plébánia oldallagos ellátása alól.

SCHÄFFER ZOLTÁN borzavári plébános urat – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Nagyesztergári és a Lókúti Plébániák oldallagos ellátásával.

SZÁRAZ KRISTIAN DÁVID O.Praem. plébános urat – türjei plébánosi feladatait változatlanul hagyva – megbízza az Óhídi Plébánia oldallagos ellátásával. Egyúttal az Óhídi Plébániát Zalaudvarnoktól a Türjei Plébániához csatolja oldallagos plébániaként.

TÁL ZOLTÁN plébános urat – feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Zalaszántói Plébánia oldallagos ellátásával.

Kápláni kinevezések

BACSA DÁVID káplán urat – visszatérve az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében végzett szolgálatából – kinevezi a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánia káplánjává.

SZABÓ ZOLTÁN káplán urat felmenti a Pacsai Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és kinevezi a Pápa II., Szent Anna Plébánia káplánjának.

TAMÁS ZOLTÁN káplán urat felmenti a Keszthely II., Kis Szent Teréz Plébánián végzett kápláni szolgálata alól és kinevezi a Veszprém III., Árpád-házi Szent Margit Plébánia káplánjává, valamint a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház kórházlelkészévé.

Papnövendékek gyakorlatra küldése

ILLYÉS DÁVID papnövendéket 2020. szeptember 1-ji hatállyal a 2020/2021-es tanév időtartamára lelkipásztori gyakorlatra küldi a Veszprém II., Szent László Plébániára.

KOPÁCSI MÁTÉ diakónus urat 2020. augusztus 1-jei hatállyal diakónusi gyakorlatra küldi a Hévízi Plébániára.

MOKOS JÁNOS diakónus urat 2020. augusztus 1-jei hatállyal diakónusi gyakorlatra küldi a Keszthely I., Magyarok Nagyasszonya Plébániára.

 

Comments are closed.