A veszprémi egyházmegyében a 19–20. században tartott zsinatok és egyházmegyei tanácskozások forrásanyagát közreadó kötet bemutatójára került sor Veszprémben, a Szaléziánum épületében szeptember 29-én.

A veszprémi egyházmegye védőszentje, Szent Mihály arkangyal ünnepén, szeptember 29-én mutatták be az MTA BTK Történettudományi Intézet gondozásában megjelent Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben című kötetet, amelyet Gárdonyi Máté főiskolai tanár, balatonkiliti plébános állított össze és látott el tudományos igényű bevezetővel.

A kötet az utóbbi két évszázadban az egyházmegyében megtartott szinódusok anyagát tartalmazza. A veszprémi püspökség területén középkori előzmények után előbb 1822-ben, majd az 1848-ban végül elnapolt nemzeti zsinatok előkészítése kapcsán került sor egyházmegyei szintű tanácskozásokra. Az első világháború végén megjelent új kánonjogi kódex rendelkezései értelmében előbb 1923-ban, majd a gazdasági világválság miatt az előírt tíz év helyett csak tizenegy esztendővel később, 1934-ben került sor szinódus tartására. A 20. század végi rendszerváltást, majd az egyházmegye felosztását és érseki rangra emelését követően, II. János Pál pápa útmutatása alapján 1996-ban került sor az eddigi utolsó zsinat összehívására.

A 2011–2017 között Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) támogatásával működött egyháztörténeti kutatócsoport ez alkalomból bemutatott veszprémi kötete mellett több egyházmegye zsinatainak anyagát is közreadta, összesen 15 kötetben. A kutatócsoport vezető történészei Adriányi Gábor veszprémi egyházmegyés pap, felsőörsi prépost, nyugalmazott egyetemi tanár, és Balogh Margit, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa voltak, akik az egyes hazai egyházmegyék elismert kutatóit kérték fel az egyháztartományi tanácskozások írott anyagának feldolgozására.

A könyvbemutatón Érsek Atya távollétében Dr. Takáts István irodaigazgató köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Balogh Margit adott áttekintést a kutatócsoport elvégzett munkájáról, majd Adriányi Gábor ismertette a kötetet, kiemelve, hogy a zsinati határozatok mindig valamely korjelenségekre adott válaszok voltak, és felhívta a figyelmet arra, hogy számos, a zsinatokon tárgyalt probléma ma is létezik és megválaszolásra vár.

dr. Karlinszky Balázs
igazgató
Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

IMG_7544
IMG_7560
IMG_7563
IMG_7565
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »