A veszprémi vár területén található főegyházmegyei vonatkozású műemlékegyüttes integrált turisztikai vonzerőfejlesztése az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program keretében

Magyarország Kormánya Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozatában a Veszprémi Főegyházmegye részére a veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújítására és fejlesztésére irányuló program megvalósításához szükséges források ütemezett biztosításáról rendelkezett.

A komplex projekt célja a veszprémi vár területén elhelyezkedő egyházi – és egykor egyházi – tulajdonban lévő ingatlanok szerepének és állagának rendezése, valamint turisztikai hasznosítása oly módon, hogy azok a Veszprémi Érsekség szándéka mellett a közjót, Veszprém város és a nemzet érdekeit, valamint az Európa Kulturális Fővárosa 2023 kiemelt esemény céljait is maximálisan és hosszú távon szolgálhassák.


Veszprém a magyar történelemben a honfoglalás óta fontos szerepet játszik, történetének alakításában olyan személyek vettek részt, mint Géza fejedelem, Boldog Gizella királyné és Szent Margit hercegnő. A magyarok megtelepedése után fejedelmi szállásterületként szolgáló település Székesfehérvárhoz és Esztergomhoz mérhető szerepet töltött be a közéletben. Első központi funkciói is 1000 éves múltra tekintenek vissza, a vallási, püspöki központ alapozta meg hírnevét, máig tartóan meghatározva a város egyházi szerepkörét.

A fejlesztési helyszínek (kékkel jelölt épületek) elhelyezkedése a Vár térképén

A turisztikai vonzerőfejlesztés elemei
Az egyes helyszíneken tervezett beavatkozási pontokat, valamint az így megmaradómegújuló és új szolgáltatásokat az alábbi táblázat foglalja össze.


A fejlesztés célcsoportjai
A fejlesztéssel létrejövő, illetve megújuló szolgáltatások a kulturális és
örökségturizmus
témakörébe tartoznak, azon belül is jelentős hangsúlyt képviselnek a vallási és zarándokturisztikai elemek.
Veszprém hagyományai miatt kiemelt figyelmet érdemel a fesztiválturizmus szegmense, emellett a rendezvényturizmus egyik alfaja, az esküvőszervezésben érdekeltek új célcsoportként jelennek meg.

A projekt célkitűzései
A fejlesztés célja Veszprém épített örökségének, az egyházi tulajdonban lévő
épületeknek és kulturális értékeinek hosszútávú, fenntartható hasznosítása, a város turisztikai kínálatának, valamint az elérhető szolgáltatások körének bővítése, fejlesztése.
A beruházások fő célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi és versenyképes, komplex turisztikai attrakció megvalósítása, ezzel a Veszprém turizmusára oly jellemző szezonalitás csökkentése, az idény széthúzása egész évben elérhető, színvonalas szolgáltatások biztosításával.
Fontos cél az épületek optimális kihasználásának megteremtése és az
egyházkormányzati funkciók hatékonyságának növelése mellett a Várnegyed, mint turisztikai „minidesztináció” komplexitásának fokozása, az összehangolt fejlesztés révén pedig a terület működésének hosszútávú, fenntartható rendezése.

A Püspöki palota egy 1909-ben kiadott képeslapon (Forrás: OSZK)

A Nagypréposti palota egy 1929-es rajzon (Forrás: Zempléni Múzeum)

A projekt közvetlen céljai:
• A veszprémi vár területén elhelyezkedő egyházi – és egykor egyházi –
tulajdonban lévő ingatlanok esztétikai állapotának javítása, ezzel a városkép rendezetté és vonzóvá tétele.
• Az egyes egyházi ingatlanok szerepének rendezése és használhatóságának javítása oly módon, hogy azok valós funkcionalitásának kialakítása az Érsekség szándéka mellett a közjót, Veszprém város és a nemzet érdekeit is maximálisan és hosszú távon szolgálhassák.
• Az Érsekség eddig – a megfelelő tér hiánya miatt – ki nem állított műtárgyai, évezredes tárgyi öröksége méltó módon történő bemutatása, úgy, hogy közben rejtve és nyíltan is, a látogatókban erősödjön a kétezer éves hithagyomány iránti nyitottság és a magyarságtudat, mint nemzetépítő erő.
A vallástörténeti hagyaték értékelvű hasznosítása, turisztikai vonzerővé fejlesztése élményalapú ismeretátadással párosítva.
• A vallási és zarándokturizmus fellendítése, új célcsoportok elérése, a város vendégforgalmának növelése az új attrakciók által generált látogatók számával.
• Olyan kulturális és turisztikai attrakciók kialakítása, amelyek a Veszprém EKF 2023 rendezvényt is erősen támogató, de azon is túlmutató, hosszútávon is jól fenntartható értékeket teremtenek, és növelik Veszprém, mint turisztikai desztináció vonzerejét.
• A vár egységes koncepcionális működtetésének kialakítása, a pécsihez hasonló „Múzeum utca”, vagy a sopronihoz hasonló „Múzeumnegyed” kialakítása a Vár utcán – meglévő vagy most kialakításra kerülő vonzerők látogathatóvá tétele, kültéri és beltéri funkciók kialakítása, az ide ellátogató turisták magas színvonalú kiszolgálási lehetőségének megteremtése.
• A vár lehető legtöbb épületének, illetve belső kertjének látogatók előtti –
legalább részleges – megnyitásával olyan több napra elosztható élmény- és programcsomag létrehozása, amivel meghosszabbítható a várban, illetve a városban töltött időt.
• A vár élettel való megtöltése, a szezonalitás csökkentése egész évben
prosperáló kínálat létrehozásával,
emellett legalább nyári időszakos jelleggel esti programok szervezése, éjfélig nyitva tartó bisztró és kávézó kialakítása.
Komolyabb szintű zenei élet fellendítése az EKF 2023 felvezetéseként is.
• A vár infrastrukturális fejlesztése hiányzó szolgáltatások: szálláshely, étterem, kávézó kialakításával.
• A vár infrastrukturális fejlesztése a megközelítési lehetőségek fejlesztésével, a legtöbb terület akadálymentességi szintjének javításával, a vár közlekedési koncepciójának újragondolása, újjászervezése.
Egységesített jegyrendszer kialakítása nem csak az Érsekség
látogatóforgalomban érdekelt egységeinek bevonásával. Szoros
együttműködés a városi és megyei turisztikai szervezetekkel egy közös, nem túlzott árpolitika kialakítása tekintetében.
• A Vár megfelelő „működtetésének” érdekében az Érsekség Turisztikai
csapatának bővítése, illetve bizonyos egységek üzemeltetésének bérbeadásával további munkahelyek teremtése.

A Szent Mihály székesegyház épülete barokk kori küllemével a századfordulón (Forrás:
Hungaricana)
Veszprém Piarista gimnázium, XX. század első fele (Forrás: Zempléni Múzeum)
A Körmendy-palota észak felől egy 1901-ben kiadott képeslapon (Forrás:OSZK)


A projektgazda a Veszprémi Főegyházmegye.

A Veszprémi Főegyházmegye részére Magyarország Kormánya az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) kormányhatározatban a komplex projekt megvalósítására az alábbi forrást biztosította:
a) a 2020. évben 17 833 937 202 forint,
b) a 2021. évben 12 904 251 125 forint,
c) a 2022. évben 3 276 908 864 forint,
d) a 2024. évben 5 005 200 000 forint.

A fejlesztési elképzelések pénzügyi elemzése szerint a projekt pénzügyi
fenntarthatósága biztosított, az összes projektelképzelés megvalósítása és a tervezettek szerinti üzemeltetése esetén a nettó halmozott pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. A létrejövő attrakciók hosszú távon fenntarthatók, legalább nullszaldós működéssel.

Veszprém Várfok a Szent Benedek-hegyről (Forrás: Zempléni Múzeum)

Letölthető sajtóanyag itt elérhető.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »