Veszprém város és az Érsekség, a Szaléziánum és a Szent Mihály főplébánia közös rendezvénye rengeteg gyermeket, felnőttet, szülőt vonzott a várba az elmúlt hétvégén. Felállították a betlehemet, a karácsonyfát, és adventi koszorú köszöntötte a várba érkezőket. A Szaléziánum ajándékkészítő kézműves-foglalkozásokat rendezett. A gyerekekhez megérkezett a Mikulás. „Legyetek részesei az örömteli eseménynek, ahogy sorban újabb és újabb gyertyák gyulladnak majd fel a koszorún” – mondta Nagy Károly kanonok, a bazilika plébánosa.

“Sokan vannak ma a világon és Magyarországon, akik Jézus nélkül akarnak adventet, karácsonyt ünnepelni, s nagy öröm, hogy most együtt, valamennyien bizalommal állhatjuk körül az adventi koszorút, és a hívők megvallhatják hitüket” – hangsúlyozta Márfi Gyula érsek.

Az ünnepség további részében Takáts István, a Padányi Katolikus Iskolaközpont lelki igazgatója tartott elmélkedést advent jelentőségéről. Három képben szólott a szent időről: az úrjövet – advent – idézi a múltat és a jövőt, a közénk jött és az ismét közénk érkező Jézust. Szeleukiai Bazileiosz görög egyházatyát idézte, aki párhuzamba állította Noé történetét és Krisztus megtestesülését: „anyaméhként hordja a bárka magában az egész világegyetemet mint magzatot”. Vagyis a bárka magában hordja azt az új világot, amelyből az új teremtés elkezdődik, s amelynek Noé lesz – az Úrra figyelve, Vele együttműködve – a végrehajtója – mutatott rá. Jézussal is egy új teremtés kezdődik el. Noé bárkája hasonlít Mária méhéhez, melyben az „új ember” születik meg. Az új teremtés tehát, melynek részeseivé akarunk válni, erkölcsi tisztulást is megkíván tőlünk. Advent a jelképek nyelvén erről szól. Majd Keresztelő Szent János figyelmeztetését idézte fel, az izajási „kiáltó szót”, amely az Érkező útjának előkészítésére hív fel, arra az útra, amelyre mindenki meghívást kap, s amely út a szolgaságból a szabadságra vezet. Végül a virrasztás üzenetéről szólott, a felelős várakozásról, a Krisztus második eljövetelére kitárt kapuról, az anyag és az idő határán őrködő, elcsendesülő lelkiismeretes jelenlétről.

Az adventi ünnepség koncerttel zárult a Szaléziánum tetőterében, ahol az Orlando Énekegyüttes, a Recercare Régi Zene Műhely tagjai és Kallai Nóra (viola da gamba) Diego Ortiz XVI. századi spanyol zeneszerző Trattado de glosas kezdetű meditatív hangulatú művéből adtak elő részleteket.

Toldi Éva/Magyar Kurír

[simpleviewer gallery_id=”137″]

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »