„Tarts meg minket őseink szent hitében!”

A 450 évvel ezelőtti kérés jegyében tartották az idei pünkösdi zarándoklatot Csíksomlyón.

A búcsú mottója a következő volt: „Tarts meg minket őseink szent hitében!”

Idén is zarándokok százezreit várták a csíksomlyói hegynyeregbe, ahol helyi idő szerint 12:30-tól mutatták be az ünnepi szentmisét, melyet Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa pontifikált, a szentbeszédet pedig Veres András győri megyés püspök úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondta. A szentmisén jelen volt Michael Anthony Perry, a ferences rend legfőbb elöljárója, Assisi Szent Ferenc 121. utódja a rend élén.

450 évvel ezelőtt azért gyűltek össze Csíksomlyón a hitükhöz hű székelyek, hogy segítséget kérjenek a hitükben való megmaradáshoz, és hálát adjanak Istennek és a Szűzanyának. A Csíksomlyóra zarándokló székelyek ekkor megfogadták, hogy nem valaki vagy valami ellen emelnek szót, hanem Istenbe vetett hitüket erősítik, ennek emlékére minden pünkösd szombatján egységesen elzarándokolnak a Szűzanya tiszteletére Csíksomlyóra.

Az alsóörsi és szentkirályszabadjai zarándokok az idei évben részesei lehettek a lélekemelő eseménynek, melynek értékét tovább növelte két-két testvértelepülés – Alsóörs és Málnás, valamint Szentkirályszabadja és Csíkszentkirály – híveinek találkozása.

A szombati csíksomlyói búcsúi szentmisét követően a zarándokcsoport ellátogatott a Nyerges – tetőre, ahol 1849. augusztus 1-én Gál Sándor tábornok Tuzson János őrnagy vezetése alatt kétszáz honvédjére bízta a csatát. A székelyek élet – halál harcot vívtak Eduard Clam-Gallas osztrák tábornok vezette osztrák és orosz csapatokból álló ellenséges hadsereg ellen. A kisszámú székely hadsereg önfeláldozó küzdelme ellenére azonban vereséget szenvedett az ellenségtől, és nagyon sokan életüket vesztették. A csata helyszínén koszorúink elhelyezésével róttuk le kegyeletünket a hősi halált halt székely harcosok emléke előtt.

Pünkösd vasárnapját – Gábos Zoltán plébános úr vendégszeretetét élvezve – reggel 9 órakor szentmisével ünnepelték a zarándoklat résztvevői, akik ezután ellátogattak a Szent Anna-tóhoz és a Szent Anna Kápolnához. A Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én, délután 5 órakor ökumenikus istentisztelettel és facsemete ültetésével fejezték ki összetartozásukat a jelenlévők. A Nyerges – tetőről származó fenyőcsemetét a trianoni békediktátum évfordulóján felvidéki termőfölddel látták el, és a Balaton vizével öntözték meg. A testvértelepülések találkozójával egybekötött zarándoklat ünnepi vacsorával zárult Málnás község kulturális központjában, ahol vendéglátóink szívből jövő vendégszeretettel, és a helyi ifjúsági színjátszó csoport nagyszerű előadásával ajándékoztak meg bennünket.

Berkes Péter

 

4
14
25
24
23
21
20
19
18
17
16
15
13
10
9
7
6
5
3
1
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »