Reneszánsz kötésű antikva a Veszprémi Érseki Könyvtár gyűjteményéből

Alexandriai Cirill Szent János evangéliumához írt magyarázata Párizsban jelent meg 1508-ban. A keleti egyházatya 412-ben vette át az alexandriai patriarchátus vezetését. Életművét a nesztorianizmussal szembeni fellépése tette ismerté. Elnökölt az 431-es efezusi zsinaton, amely elítélte az eretnek tant. Művei főként a bibliai hermeneutika témakörében íródtak, ezek egyike a János evangéliumához írt kommentár is. Könyveiben az Ószövetséget allegorikusan magyarázta, az Újszövetség tanításának lényegét pedig többnyire szó szerint értelmezte. Teológiai munkássága nagyban hozzájárult a krisztológia helyes fejlődéséhez és az unio hypostatica elvének kialakulásához, amelyet az 451-es khalkedoni zsinat rögzített dogmaként.

A könyv reneszánsz kötése védett. Befelé srégelt fatáblás barna bőrkötés, vaknyomással. Többsoros görgetős keretében keskenyebb és szélesebb sávban a mitológiai erények (Spes, Fides, Charitas, illetve a keskenyebb sávban még Fortitudo) szimbolikus alakjai helyezkednek el. A kettő között balluszteres sáv látható. Fent és lent egy-egy üres sávban az előlapon és hátlapon feliratok láthatók. P. H. A. D. – 15-98, vagyis: Pauli Halassy Anno Domini 1598.

Tükrének sarkaiban és közepén egy-egy liliom helyezkedik el. A szélesebb mezőben a Fides ábrázolása mellett C. H. mesterjelzés látható. Egykor két rézkapoccsal zárult. Kapitálisa sima kétszínű (natúr és zöld). A kötetet 1974. őszén restaurálta az Országos Széchényi Könyvtár, raktári jelzete 36985.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »