Ferenc pá­pa a Szent Péter-bazilika szent ka­pu­já­nak ki­tá­rá­sá­val szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án a megnyitotta az irgalmasság szentévét. A jubileumi szentév megnyitása egybeesik a II. Vatikáni Zsinat bezárásával ötvenedik évfordulójával.

A Veszprémi Főegyházmegyében Márfi Gyula érsek december 13-án, vasárnap 10.30 órakor kezdődő szentmisével nyitja meg a szentévet és a szent kaput a Szent Mihály Bazilikában. Szentévi kapu nyit még december 12-én, szombaton 18 órakor Sümegen a Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplomban és december 14 én, Keresztes Szent János ünnepén 17 órakor Keszthelyen a Karmelita Bazilikában.

A szentév 2016. november 20-ával zárul Krisztus Király ünnepén.

Az alábbi linken olvasható Ferenc pápa Misericordiae vultus kezdetű bullája.

Ferenc pápa imája az irgalmasság rendkívüli szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »