Egyházunk hagyományosan ünnepli a Boldogságos Szűz Máriának időszakait, így tekintünk az év során a május hónapra, amikor a kialakult szokásnak megfelelően a litániát imádkozzuk. Októberben pedig Rózsafüzért szoktuk a Boldogságos Szűz Máriának szentelni, illetve kérni az Ő anyai közbenjárását. Máriára az Egyház úgy tekint, mint az új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta az Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Istennek igazmondásában és hűségében, és aki példaként áll előttünk, és anyaként gondoskodik rólunk.

Szívet melengető a május hónapnak a litánia imádsága és ugyanígy megerősítő októberben a Rózsafüzér imádság. Természetesen sem a litániát, sem a Rózsafüzért nem csak májusban vagy októberben szabad imádkozni, sőt! Egyházunk arra buzdít, hogy napi imádságunk legyen a Rózsafüzér imádsága, és ugyanígy tehetjük ezt a litánia imádságával is. Persze nagyon sokszor megfogalmazódik az ellentmondás, miszerint nincs rá idő, túl hosszú, nincs figyelmem, túlságosan monoton, én pedig épp azt mondom, hogy ezek az erényei ezeknek az imádságoknak. Amikor belehelyezkedünk az imádság légkörébe, akkor figyelni akarjuk Máriának a lelkületét. Hasonulni akarunk hozzá Egyházunk szándéka szerint, és mondjuk azokat a szavakat amelyekre nem is minden esetben, nem is minden ismétlődésnél kell figyelmet fordítanunk, és mégis teljes értékű az imádságunk. Amikor a litánia fohászait így mondjuk – invokációit – érintjük, akkor gyönyörű módon fogalmazzuk meg mit jelent az Egyház számára, mit jelent számomra – hívő ember számára – Máriának a személye, hitben való tanúságtétele. S ugyanígy a Rózsafüzér imádságnál, amikor morzsoljuk az Üdvözlégy Máriáknak a szemeit, akkor is hitünk titkain tudunk elmélkedni, vagy saját életünknek az eseményeit akarjuk átvizsgálni azzal a hittel, ami Máriában jelen volt.

Így buzdítok mindenkit a közelgő május hónapban, imádkozzuk együtt a lorettói litániát, szólítsuk meg Máriát, kérjük az Ő anyai oltalmát, s kérjük, hogy támogasson a hitben bennünket. Egy sajátos buzdítást is kaptunk Ferenc pápától április 25-én, egy dokumentummal fordult a világ hívőihez. Arra buzdít bennünket, hogy ebben a hónapban most a Rózsafüzér imádságot is imádkozzuk nagyon buzgón, nagyon elkötelezetten kérve az Úristent és égi édesanyánk oltalmát a járvány megszűnéséért. Bátorítok én is mindenkit, imádkozzuk együtt! Erre mi is szeretnénk alkalmat teremteni (minden este háromnegyed 6 órakor, az esti szentmise előtt az érsekség online felületein élőben közvetítünk), de ugyanígy van erre lehetőség a családjaink körében is.
Ferenc pápánk két imádságot is csatolt az Ő buzdításához, az egyik a már ismert imádság, ahol a járvány megszűnéséért imádkozik, a másik imádság pedig a járványban segítőkért, az orvosokért, az ápolókért, a lelkipásztorokért, a családokért, a szenvedőkért, a betegekért.

Kapcsolódjunk mi is az Egyetemes Egyház szándéka szerint ebbe az imádságba, és kérjük égi Édesanyánk hathatós oltalmát. S egészen biztosak lehetünk, hogy nem csalatkozunk.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »