Hazánkban immár hetedik éve hagyomány, hogy Bálint-nap tájékán a különféle egyházi közösségek országszerte programok sorával készülnek, hogy a házasság intézményét  népszerűsítsék az emberek között. A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Munkacsoportja 3. alkalommal készül a program keretein belül a Házasság ünnepére ebben az évben “Mondd újra” címmel egy zenés irodalmi összeállítással. Február 15-én a Gizella Étteremben házaspárok adnak műsort házaspároknak, az előadást követően házastársi és baráti beszélgetésekkel folytatódik az est. Többek között ezt a programot ajánlották azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Házasság hete veszprémi programjait ismertették a Hangvillában. Porga Gyula polgármesterrel, Bálint Bánk pszichológussal együtt Fekete Gyöngyi a Családpasztorációs Iroda vezetője tájékoztatta a sajtó munkatársait. Idén a várossal közreműködve sokkal gazdagabb, több részvevőt megmozgató rendezvénysorozat kerül megrendezésre.

Emellett a Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája dr. Márfi Gyula érsek, Szakács Péter családpasztorációs referens és Fekete Gyöngyi irodavezető részvételével a Veszprémi Főegyházmegye Családirodájában is sajtótájékoztatót tartott az elmúlt héten.

Dr. Márfi Gyula érsek a Szent Család vasárnapjára írt körlevelét ismertette, hiszen a Házasság hete alkalmából kifejezetten aktuális téma. Hangsúlyozta, hogy „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27). A család szentsége fejeződik ki abban is, hogy az első két személyt „Atyának” és „Fiúnak” nevezzük, illetve hogy a férj-feleség kapcsolata alkalmas Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolatának felidézésére (Ef 5,25-33). Amikor a jó Isten ki akarja fejezni népe iránti szeretetét, nem elégszik meg azzal, hogy szolgájának, majd fiának nevezi Izraelt, hanem úgy mutatkozik be, mint népének férje, illetve vőlegénye. Izaiásnál ezt olvassuk: „amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítőd” (Iz 62,5).

Szakács Péter atya a családpasztorációs munkacsoport idei jelmondatáról beszélt:

“Uram, mit kívánsz, hogy cselekedjem?”

„Az elmúlt évben hitünk elmélyítésére figyeltünk, ebben az évben pedig a hitünkről való tanúságtételre, elsősorban cselekedeteink által. Amikor Keresztelő Jánost megkérdezte a tömeg, amely hallgatta megtérésre felhívó beszédét a Jordán folyónál: “Mit tegyünk hát?”, János ezt felelte: “Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.”

Úgy döntöttünk, hogy ebben az évben családpasztorációs programjainkon a testileg-lelkileg rászoruló családokra nagyobb gondot fordítunk. Különösen figyelünk a kapcsolati krízisben lévőkre, a rendezetlen kapcsolatokban élőkre, az elváltakra, a gyermeküket egyedül nevelőkre, a beteg vagy fogyatékos gyerekeket nevelő családokra, a nehéz anyagi helyzetben lévő családokra, az idős korúakra.”

Fekete Gyöngyi irodavezető elmondta, hogy fő célkitűzésük lélekben megerősíteni a családokat. Tavalyi évben a fő irányvonala munkájuknak a programszervezés volt, részben prevenciós jelleggel szerveztek különböző rendezvényeket, hogy ott a családtagok meg jobban egymásra találhassanak és még jobban megerősödhessenek. Ezt követően röviden ismertette a 2014-es évre tervezett programokat.

Ezek közül kiemelte a jegyeskurzusokat, mely során hét alkalommal beszélgetnek a jegyesekkel. Az előadók Dr. Márfi Gyula érsek úr, Nagy Károly atya és gyakorló keresztény házaspárok. A kurzusokon a hétköznapokban előforduló, a család életét meghatározó témák kerülnek megvitatásra. Ezzel is konkrét segítséget szeretnének adni a hozzájuk fordulóknak, akik készülnek a házasságra és harmonikus családi életet terveznek eljövendő közös életünkben.

Az év másik kiemelkedő rendezvénye a nagyböjti családos lelkinap lesz, melynek vendége Böjte Csaba Ferences szerzetes lesz. Csaba testvér egyaránt szól a szülőkhöz és foglalkozik a délután folyamán a gyerekekkel is. A lelkigyakorlat az elmélyülés helye, de ezen belül szeretnének rámutatni és keresni az utat éves jelmondatuk alapján arra, hogyan forduljunk a körülöttünk élő rászoruló felé. A felnőtteknek a nap folyamán fakultációk lesznek, ahol szakemberek vezetésével arra keresik a választ, mit tehetnek az idősek, a szükséget szenvedők, az elváltak, a házassági krízisben levők, és a házasságukat rendezni kívánók felé.

Házasság ünnepe –további részletek

Több információ a Családpasztoráció honlapján.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »