Dr. Udvardy György érsek úr 2022. augusztus 1-i hatállyal az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

REISZ PÉTER P. PÁL OFM templomigazgató urat rendi elöljárója kérésére köszönete nyilvánítása mellett felmentette a sümegi Sarlós Boldogasszony (Ferences) Templomigazgatóság templomigazgatói tisztségéből.

TÖMÖRDI SÁNDOR P. VIKTOR OFM atyát rendi elöljárója kérésére kinevezte a sümegi Sarlós Boldogasszony (Ferences) Templomigazgatóság templomigazgatójává.

VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ c. prépost, kerületi esperes, plébános urat köszönete nyilvánítása mellett egészségi állapotára tekintettel felmentette a Paloznaki és Felsőörsi Plébániák ellátása alól, valamint a Palotai Esperesi kerület esperesi tisztségéből, és nyugállományba helyezte.

BERKES PÉTER alsóörsi plébános urat megbízta a Paloznaki Plébánia (Lovas fíliával) oldallagos ellátásával.

FODOR JÁNOS balatonfüredi plébános urat – miután Csopak fíliát a Balatonfüredi Plébániához csatolta – megbízta Csopak fília ellátásával is.

SZABÓ JÁNOS főesperes, gazdasági helynök urat, a veszprémi Szent László Plébánia plébánosát felmentette a Hárskúti Plébánia oldallagos ellátásából, egyúttal megbízta a Felsőörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

DEÁK ÁKOS ERVIN plébános urat saját kérésére, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Gyenesdiási és Balatongyöröki Plébániák ellátása alól és nyugállományba helyezte.

KEREKES ZOLTÁN plébános urat felmentette a Pápateszéri, Lovászpatonai, Csóti, Vanyolai Plébániák ellátása alól és kinevezte Gyenesdiás plébánosává Balatongyörök oldallagos ellátásával.

PRIMÁSZ GÁBOR RÓBERT c. esperes, plébános urat felmentette a Herendi, Márkói és Városlődi Plébániák ellátása alól és kinevezte Pápateszér plébánosává a Lovászpatonai, Csóti, Vanyolai Plébániák oldallagos ellátásával.

TÓTH ANDRÁS SÁNDOR bírósági helynök, plébános urat felmentette a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia ellátása alól és kinevezte Herend plébánosává, a Márkói és Hárskúti Plébániák oldallagos ellátásával.

MERVA PÉTER plébániai kormányzó urat felmentette a Sümegcsehi és Kisgörbői Plébániák ellátása alól, és kinevezte a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia plébániai kormányzójává.

SZABÓ ZOLTÁN plébános urat felmentette a Lesencetomaji Plébánia ellátása alól és kinevezte Sümegcsehi plébánosává a Kisgörbői Plébánia oldallagos ellátásával.

STADLER LÁSZLÓ DEZSŐ balatonedericsi plébános urat megbízta a Lesencetomaji Plébánia oldallagos ellátásával.

ÁRUS-KOVÁCS GÁBOR nemesszalóki plébános urat felmentette a Noszlopi Plébánia ellátása alól.

SÁNDOR MIHÁLY magyarpolányi plébános urat felmentette a Kislődi és Bakonyjákói Plébániák ellátása alól, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztségéből, egyúttal megbízta a Noszlopi Plébánia oldallagos ellátásával.

VARGA-CSIKÁSZ BENCE káplán urat felmentette az ajkai Jézus Szíve Plébánián betöltött kápláni beosztásából és kinevezte a Városlődi Plébánia (Csehbánya fíliával, miután Csehbányát a Herendi Plébániától visszacsatolta a Városlődi Plébániához) plébániai kormányzójává, a Kislődi és Bakonyjákói Plébániák oldallagos ellátásával, egyúttal kinevezte a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

SCHALL TAMÁS érseki tanácsos, h. esperes, plébános urat köszönete nyilvánításával felmentette a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia ellátása alól és a Veszprémi Esperesi Kerület helyettes esperesi tisztségéből, és saját kérésére – egészségi állapotára tekintettel – nyugállományba helyezte.

FELKER ZSOLT plébániai kormányzó urat felmentette a Berhidai, Ősi, Nádasdladányi Plébániák ellátása alól és kinevezte a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosává.

SIMON LÁSZLÓ kisegítő lelkész urat felmentette a Paloznaki Plébánián végzett ideiglenes kisegítő lelkészi szolgálatából és kinevezte a Berhidai Plébánia plébániai kormányzójává, az Ősi és Nádasdladányi Plébániák oldallagos ellátásával.

REICHARDT GYÖRGY plébános urat saját kérésére, tekintettel egészségi állapotára, köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Gannai Plébánia ellátása alól és nyugállományba helyezte.

PÁLYI GÁBOR pápakovácsi plébános urat megbízta a Gannai Plébánia oldallagos ellátásával, egyúttal felmentette a Dákai Plébánia ellátása alól.

SALGÓ FERENC kanonok urat, a pápai Szent Anna Plébánia plébániai kormányzóját megbízta a Dákai Plébánia oldallagos ellátásával.

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ h. esperes, balatonalmádi plébános urat felmentette a Palotai Esperesi Kerület helyettes esperesi tisztségéből, és 5 évre kinevezte a Palotai Esperesi Kerület esperesévé.

MEGYESI FERENC érseki szertartó, ösküi plébános urat 5 évre kinevezte a Palotai Esperesi Kerület helyettes esperesévé.

CSERNAI BALÁZS egyetemi lelkész urat, a veszprémi Regina Mundi Plébánia plébánosát 5 évre kinevezte a Veszprémi Esperesi Kerület helyettes esperesévé.

GYULAI PÉTER ISTVÁN káplán urat felmentette a tapolcai Nagyboldogasszony Plébánián betöltött kápláni beosztásából és további intézkedésig betegszabadságra küldte.

KULCSÁR DÁVID atyát, miután visszatért római tanulmányi szabadságáról, kinevezte a Tapolcai Plébánia káplánjává.

JUHÁSZ CSABA kisegítő lelkész urat felmentette a Búcsúszentlászlói Plébánián betöltött kisegítő lelkészi megbízatásából és további intézkedésig betegszabadságra küldte.

TÜTTŐ ÁGOSTON újmisés atyát kinevezte az ajkai Jézus Szíve Plébánia káplánjává.

SOLYMOS ANDRÁS újmisés atyát tanulmányai folytatására visszaengedte Rómába, a Pontificio Collegio Germanico-Hungarico-ba.

 

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »