Urunk feltámadásának ünnepén, húsvét vigíliáján, a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban Dr. Udvardy György érsek vezette a szertartást Dr. Takáts István érseki általános helynökkel, plébánossal, Dr. Kulcsár Dávid káplán atyával valamint Darnai János atyával.

A Szentháromság téren érsek atya megszentelte a tüzet, majd elhangzott: „Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa és az Omega, Övé az idő, és Övé az örökkévalóság, Övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké.” Ezután a főpásztor öt tömjénszemet szúrt a gyertyába kereszt alakban, Krisztus sebhelyeinek jelenként, majd meggyújtották a gyertyát. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, amely belevilágít a templom sötétjébe és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon.

A szinte sötétbe burkolózott főszékesegyházba vonulás után meghallgathattuk Isten igéjét, elmélkedhettünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időben. Az olvasmányok után főpásztor énekelni kezdte: „Dicsőség a magasságban Istennek!” – felhangzott a Glória, „visszatértek a harangok”, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére, felgyulladtak a fények, meggyújtották a gyertyákat. A szentleckét követően felcsendült a „vágyva vágyott ének”, az ünnepélyes, ujjongó Alleluja.

Udvardy György érsek szentbeszédében többek között arról beszélt, hogy a feltámadás ünnepe nem csupán a múltat idézi fel, hanem új értelmet ad a jövőnek és a jelennek egyaránt. Ahogy a gyertya fénye átvilágítja a sötétséget, úgy világítja be Krisztus feltámadása életünk minden sötét zugát, új értelmet adva az életünknek és döntéseinknek. A feltámadás hatalma átalakít mindent, amit érint. Keresztényként ez azt jelenti, hogy új erőt kapunk az élethez és a döntésekhez. Az ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus megújító ereje mindig velünk van, és bátorít minket, hogy éljünk hitünk szerint és tegyük meg a szeretet cselekedeteit. A teljes prédikációt cikkünk végén olvashatja.

A folytatásban érsek atya keresztelt, majd a bérmálás szentségét szolgáltatta ki az arra felkészülteknek. A szentmise záró áldása után megtartották a feltámadási körmenetet a Szentháromság szobornál.

Dr. Udvardy György homíliáját teljes terjedelmében olvashatják:

 Krisztus feltámadt, nincs itt.

Mi mindannyian eltemetkeztünk a bűnnek, és mi mindannyian feltámadtunk Krisztusban. Ő örökké él és élettel ajándékozza meg mindazokat, akik bíznak benne, akik hisznek benne. Mi vagyunk ezek, ezért gyűltünk össze, és ünnepeljük Jézus Krisztusnak a föltámadását. Mélységesen érint meg bennünket a húsvétigyertyának a fénye. Ezért van olyan ereje az egyetlen gyertya lángjának akkor, amikor a sötétség veszi körül, mert minden ennek a piciny lángnak a fényében nyeri el az értelmét.
A múlt eseményei, a tér, az idő, az életem, egymásra tekintő arcunk, minden Jézus Krisztusnak, a föltámadottnak a fényében nyeri el az értelmét.

Jézus Krisztus él.

Ezt ünnepeljük most ezen a szent éjszakán. Jézus Krisztusnak a föltámadása mindent átalakít az ember életében, és a teremtett világban.
Jézus Krisztusnak a föltámadása mindennek új értelmet ad. Hiszen új értelmet nyer a jövőnk, a bizakodásunk, új értelmet nyer a múltunk, az esetlegesen elkövetett bűneink, gyengeségeink, korlátaink. Ezért engedtük vezetni magunkat, mint az egyház gyermekei, hogy Krisztusnak a fényében olvassuk újra az egyház legszentebb szövegeit a teremtésről, Ábrahám áldozatáról, a csontmezőről, az ember teremtéséről, mert Jézus Krisztus föltámadásában mindennek új értelme van. Ezért figyeltünk ezekre a szövegekre, mert számunkra ez nem a múltat jelenti, hanem a jövőt.

Egyházunk arra hív a mai éjszakán, hogy ezt az új értelmet engedjük megjelenni a szívünkben, lelkünkben és értelmünkben.

Új módon tekintünk az életünkre, céljainkra. Szükséges, hogy saját magunk életét is újraértelmezzük. Ezt az értelmet Krisztus a föltámadott adja.
Mert hiszünk a föltámadásban, ezért hisszük azt is, hogy ez az új értelmet, új erőt is ad számunkra. Ezért ünnepeljük húsvét éjszakáján az Egyház szentségeit. Ezért ünnepeljük a keresztséget, a bérmálást, az eucharisztiát, a beavatásnak a szentségeit, mert a föltámadott Krisztusnak az életét adják mindannyiunk számára.

Új értelmet nyer az életünk, de bátorrá válunk a döntéseinkben is.
Ezért ünnepeljük most itt jelenlévő testvéreinket, aki a keresztség szentségére készül, akik a bérmálás szentségére és az elsőáldozás vételére készülnek. Akkor, amikor elkezdtük a nagyböjtöt, és az egyházunk figyelmeztetett bennünket, készüljünk méltó módon húsvét ünneplésére, tartsunk bűnbánatot, fedezzük fel saját méltóságunkat, Isten gyermeki méltóságunkat, arra is figyelmeztetett, imádkozzunk azokért a testvérekért, akik most hozzák meg döntésüket Jézus Krisztus mellett, az örök élet mellett. Így imádkoztunk testvérünkért, testvéreinkért. Most itt vannak, és kéri a keresztséget, kérik a bérmálás megerősítő erejét, kérik azt, hogy az Egyház élete az ő életükben is ragyogjon fel.

Jézus Krisztusnak a feltámadása új értelmet ad az életünknek, döntésre sarkall bennünket. Meghozni a döntést Krisztus mellett, mert hisszük, Jézus Krisztusnak az élete a keresztségben a miénk lesz, az Ő szent lelkét megkapjuk a szívünkben. A bérmálás által megkapjuk a Szentléleknek sajátos adományait, az erőt, a bölcsességet, az értelmet, a tudományt, a jámborságot, az Úr félelmét, mindazt az adományt, amire szükségünk van ahhoz, hogy boldogan tudjunk élni. Ezért megújítjuk keresztségi ígéretünket ebben a szent liturgiában. Bátran merítjük a feltámadott Krisztust jelképező gyertyát a keresztvízbe, amivel meghintjük magunkat, miután keresztségi fogadalmainkat megújítottuk. Majd az Egyházunk küld bennünket. Küld, s menjetek, éljetek Krisztus módjára. Mindazt, amit átéltetek, mindaz a döntés, amit meghoztatok Krisztus mellett, az adjon erőt a boldog örök élethez, de adjon erőt ahhoz az élethez is, amit élünk, örömben, biztonságban, egyértelműségben, bátorságban, kezdeményező képességben és nagy-nagy reménységben. A mi reménységünk az üdvösségre szól, Krisztus ezt megszerezte nekünk, mi hiszünk benne és ezért akarjuk a szeretet cselekedeteit élni, megtenni.

Egyházunk tanítása szerint valljuk, hogy a hitünk az húsvéti hit. Ezt ünnepeljük most. Krisztus feltámadott, és élettel ajándékoz meg bennünket. Ezért készüljünk nagy-nagy bizalommal a mindenszentek közbenjárását kérni, és készüljünk arra, hogy hamarosan megújítjuk keresztségi ígéretünket és imádkozzunk jelenlévő testvéreinkért, akik részesednek a beavató szentségekben. Ámen.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »