A Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola központi helyet foglal el Keszthely város és a régió oktatási rendszerében. Az épület jelen állapota és infrastruktúrája nem elégíti ki kellő módon a kor pedagógiai igényeit, különös tekintettel az egészséges testmozgásra való nevelésre, valamint a belső infrastrukturális háttérre. Az intézmény pillanatnyilag szűkös területen beszorítva működik, egy kis méretű tornaszobával rendelkezik, ami nem képes a kívánt mértékben kiszolgálni az ezirányú szükségleteket. A megoldás egy tornacsarnok építése, melynek kivitelezése – az eredetileg is szűkös elhelyezés miatt – csak területbővítéssel valósítható meg, ezzel utat nyitva közösségi célú terek kialakítására is. A Főegyházmegye által építendő csarnokkal együtt megújításra kerül a Reischl-sörház ipari-műemlék is, melyben a csarnok kiszolgáló helyiségei kerülnek elhelyezésre, valamint civil közösségi alkalmakat is befogadó terek kerülnek kialakításra. A megépülő multifunkcionális csarnokot és a mellette megújuló — belső és külső — közösségi terek arra alkalmas részét a Főegyházmegye külön megállapodás alapján (tanítási időn kívül) megnyitja a város közönsége és sport-egyesületei előtt. A Veszprémi Főegyházmegye a közelben elhelyezkedő más fenntartású oktatási intézmények sport- és általános-testnevelési oktatási feladataihoz is segítséget kíván nyújtani külön megállapodások alapján, lehetőség szerint jól összehangolva az ilyen jellegű szükségleteket.

Erről tartott közös sajtótájékoztatót Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes, Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, Manninger Jenő a térség országgyűlési képviselője és dr. Udvardy György veszprémi érsek keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában 2021. október 19-én.

A tervekhez, valamint a műszaki előkészítő feladatok elvégzéséhez csaknem 2,3 milliárd forint támogatást biztosított a kormány – jelentette be Schanda Tamás államtitkár és közölte, hogy az intézményt mintegy 9 milliárd forint értékben fejlesztik.

Az államtitkár felidézte, az iskola alapkövét 1872-ben tették le. Az intézményt a kommunisták 1948-ban államosították, és csak a rendszerváltás után, 2004-ben kerülhetett vissza az egyházhoz.

Örömét fejezte ki Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, hogy az oktatási funkciók mellett Keszthely város lakossága, sport- és civilszervezetei előtt is új terek és lehetőségek nyílnak meg egy multifunkciós sportcsarnok és uszoda épülésével, valamint a megújuló Sörház műemlék közösségi helyiségeinek megnyitásával.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy minden olyan intézmény, ami erősödik, vonzza az oktatást, a fejlődést, a kultúrát, mindenképpen hasznos a város számára, a városközpontot erősíti. Fontosnak tartja, hogy ezek a beruházások sokféleképpen betöltik ezt a szerepet is.

Udvardy György veszprémi érsek kiemelte: a kormányzat, az önkormányzat, az egyház és a régió szereplőinek együttműködésével reális igények megvalósítása kezdődhet el Keszthelyen. Olyan épületegyüttest szeretnének kialakítani, amely “a teremtett világ védelmét szem előtt tartva”, a városban és a környéken élők számára is magas színvonalú infrastrukturális feltételeket biztosít – mondta el a főpásztor.
Az érsek kihangsúlyozta, hogy a majdani multifunkcionális sportcsarnokot és a megújuló közösségi tereket a város közössége előtt is megnyitják; az uszodakomplexum a térségben élő négyezer gyermek fogadására is lehetőséget ad, tanítási idő kívül pedig a város és a régió sportegyesületei is igénybe vehetik. A multifunkcionális kialakítás pedig lehetővé teszi zenei és kulturális programok megtartását, városi események megrendezését is.

A fejlesztés részeként megvásárolták a szomszédos területen található műemlék Reischl-sörházat, melynek területén nyílik lehetőség multifunkcionális sportcsarnok és uszoda építésére, valamint közösségi terek kialakítására. A támogatásból részben korszerűsítik az oktatási intézmény épületét, eszközparkját is.

Keszthely Város közel húszezer fős lélekszámmal rendelkezik. Amellett, hogy iskolaváros és ötven kilométeres térségben ellátja az oktatási, szakképzési feladatokat, egyetemi képzéssel is rendelkezik. Ez nagyban közrejátszik abban, hogy a város nagyon színes, széles palettájú és
eredményes sportélettel rendelkezik. Huszonöt aktív sportegyesület működik a városban, amely közel ezer ember sportolását foglalja magába. A tömegsportok mellett nagyon komoly egyéni sportteljesítményeket is jegyeznek Keszthelyen, és a város olimpikonokkal is
büszkélkedik. A helyi sportegyesületek között vannak labdajátékosok, vízi sportot űzők, harcművészeti sportolók, atléták, szellemi sportot űzők, számos szenior sportklub, de még a fogyatékossággal élőknek is nagyon aktív egyesülete működik a városban.

Keszthely ahhoz képest, hogy kisváros, jelentősen hozzájárul az országos utánpótlás neveléséhez, magas szinten kvalifikált, országosan ismert edzői vannak, többek között ketten a Nemzet Edzője címet is viselik. Figyelembe véve, hogy mennyire színes és élénk sportélet folyik a városban, az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése nagy segítséget adhat a további lendületes munkához.
A keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola olyan épületben működik, melynek alapkövét 1872-ben rakták le Ranolder János veszprémi püspök kezdeményezésére, akinek neve a betegápolás és nőnevelés ügyében kifejtett tevékenysége alapján is ismert lett.

Az 1882-ben induló Ranolder Intézet (ezt már nem érhette meg a püspök) alapításával az volt a célja, hogy a felnövekvő nemzedékek sorsát megalapozza, mert mint írta: „Az anyákat kell tehát vallásosakká, becsületesekké, munkásokká, rend- és hazaszeretőkké nevelni, hogy
fiaiknak átadják mindazt, amire őket nevelték.” 1948-ban államosították az egyházi intézményt. Vásárlás útján 2004-ben került újra egyházi fenntartásba. Az épület külső homlokzatának részbeni felújítása már főegyházmegyei kézben történt meg 2017-18-ban. Az eredeti adottságok miatt az iskolaépület egy kisméretű telekre beszorulva helyezkedik el.

Eddig nem adódott lehetőség a terület megfelelő szintű bővítésére. E miatt nem lehetett jól elhelyezett, valamint elégséges méretű tornacsarnok építését kezdeményezni. Jelen helyzet optimális lehetőséget ad egy hosszútávú, megnyugtató és a városi-, régiós közösség
szolgálatába is állítható multifunkcionális csarnok építésére. Ugyanígy bővülhet és megújulhat a szabadtéri sportolásra alkalmas, kiépített pályarendszer területe. Ezen területet is meg fogja nyitni a Főegyházmegye a város lakossága előtt.

Az iskola jelenlegi épületének belső állapota felújításra szorul. Mind épületvillamossági, mind épületgépészeti szempontból hiányosságok, elavult és főként nem takarékos- és környezettudatos megoldások jellemzik. Kisebb frissítések voltak az elmúlt években, de ezek
gyökeres változást nem eredményezhettek az összkép tekintetében. A gépészet állapota mellett a belső nyílászárók, szigetelések, burkolatok cseréje és a belső terek optimalizálása is szükségessé vált. Magyarország Kormánya a jelen támogatással utat nyitott a fejlődés
irányába.

A csarnok multifunkcionális kialakítása lehetővé teszi esetlegesen zenei- és más kulturális elemek befogadását is, ideértve városi események
megrendezését is. A csarnok kiszolgálóhelyeit is magába foglaló ipari-műemlék építmény helyet adhat helyi civil közösségek működésének rendszeres támogatására. A felépülő intézmény nyitott térként fog funkcionálni az oda befogadható szervezetek, kezdeményezések
számára.

Ezen jelentős fejlesztési projekt hosszútávon meghatározza a keszthelyi közoktatás általános irányát, valamint a városban tanuló diákok egészséges fejlődését. Közcélú hasznosítási szemlélettel iskolánk és így Főegyházmegyénk is hozzájárulhat a jövő nemzedék
egészségtudatos életvitelének kialakításához és egészséges gondolkodású emberekké való növekedéséhez.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »