Érsekségi ékességek 121. rész

Ősnyomtatvány kolligátum a Veszprémi Érseki Könyvtárból

A Veszprémi Érseki Könyvtár ősnyomtatvány különgyűjteményének egyik legrégibb darabja, az 1476-ban Velencében készült ősnyomtatvány-kolligátum.

A kötet tartalmazza Nicolaus de Ausmo Supplementum summae Pisanellae című művét, amely Bartholomaeus Pisanus (1262–1347) domonkos rendi szerzetes kazuisztikai kézikönyvéhez fűzött kiegészítéseket tartalmazza. Bartholomaeus a gyóntatások során előforduló esetek kánonjogi és morálteológiai vonatkozásait gyűjtötte össze és szedte betűrendbe. Nicolaus de Ausmo 15. században élt olasz ferences szerzetes Bartholomaeus munkájának hiányosságait egészítette ki. Megtartotta az első szerző által felállított szótárként használható sorrendet. Az eredeti szöveget „a” betűvel, saját magyarázatait pedig „b” betűvel jelölte. Ez a mű nem tudományos szakmunka, hanem olyan segédkönyv, amely gyakorlati munkájukban (szentszéki bírói, gyóntatói) segítette a klerikusokat. A kötet Astenanus de Ast olasz ferences szerzetes Canones poenitentiales című munkáját és Alexander de Nevo itáliai jogtudós Consilia contra Judaeos foenerantes című a zsidó pénzkölcsönzők elleni értekezését is tartalmazza.

A könyv 1905-ben már bizonyosan a veszprémi szeminárium könyvtárának állományába tartozott, ugyanis az incunabulumot az 1905-ben megjelent Veszprémi Püspöki Papnevelőintézet könyvtárának betűsoros szakczimtára az Ősnyomtatványok szakcsoport 5. tételeként tartja számon. A Bibliotheca Sem. S. Annae Veszprimiensis feliratú pecsét három oldalon is megtalálható a kötetben.

A négy dupla bordára fűzött, fatáblás, vaknyomással díszített, barna egészbőr kötésű könyv két kapoccsal van ellátva. Díszítésének szerkezete és motívumai egyértelműen reneszánsz stílusúak. Egyszerű kiállítású, iniciálékat nem tartalmazó, rubrikálatlan példány. A lapszéleken néhány középkori latin bejegyzés olvasható. Az ősnyomtatvány Magyarországon fellelhető másik példányával a gyöngyösi ferences kolostor könyvtára büszkélkedhet.

Nicolaus de Ausmo: Supplementum summae Pisanellae. – Astesanus de Ast: Canones poenitentiales. – Alexander de Nevo: Consilia contra Judaeos foenerantes. Venezia: Franz Renner et Nicolaus von Frankfurt, 1476. 356 ff.

 

 

További hírek

Megszakítás