Testületek

Tanácsok Testülete

Tanácsok Testülete

Takáts István dr. általános érseki helynök

Szabó János gazdasági helynök

Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató

Tóth András Sándor bírósági helynök

Nagy József főesperes

Kiss László esperes

Dokumentum cím
Veszprémi Érseki Bíróság

Veszprémi Érseki Bíróság

Bírósági helynök: Tóth András Sándor

Tagok:

Postacím: 8200 Veszprém, Vár utca 18.

Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 21.

E-mail: birosag@veszpremiersekseg.hu

Tájékoztató és adatlap semmisségi ügyekhez
Gazdasági Tanács

Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Udvardy György érsek

Hivatalból tagjai: Dr. Takáts István általános helynök, Szabó János gazdasági helynök, Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató

Kinevezett tagok:

Bóka Tibor, Csonka Nándor, Kiss László, dr. Mail József, Mezei András, Szijártó László, Tódor Szabolcs, dr. Jancsó Gábor jogtanácsos (civil)

Számvizsgáló Bizottság tagjai:

Dr. Takáts István általános helynök, Tódor Szabolcs

Pasztorális Tanács

Pasztorális Tanács

Elnök:

Dr. Udvardy György érsek

 Kinevezett tagok:

Takáts István általános helynök, Szabó János gazdasági helynök, Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató, Dékány Á. Sixtus O.Cist. EKIF vezető, Csernai Balázs plébános, Szijártó László Karitász igazgató, Felker Zsolt hitoktatási referens, Fodor János családpasztorációs referens, Darnai János ifjúságpasztorációs referens, Csonka Nándor állandó diakónusok referense, Tódor Szabolcs plébános, Bóka Tibor plébános, Gere Dávid Márk SMC plébános, Mezei András plébános, Eszes Zoltán diakónus, hittanár, Balog Márta CB szerzetesnővér, Loószné Dömötör Enikő irodavezető, Sebestyén József VÉF rektor, Eveli Péter iskolaigazgató, Kutiné Gyűrű Eszter hittanár, hitoktatási koordinátor, Stánicz Márton hittanár, Kiss Gábor hittanár, Karáth Gábor hittanár, Czaun Péter

Főegyházmegyei Papi Szenátus

Főegyházmegyei Papi Szenátus

Elnök: Dr. Udvardy György érsek

Született (hivataluk által) tagok: Takáts István általános érseki helynök, Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató
Szabó János gazdasági helynök, Tóth András Sándor bírósági helynök

A papság által választott tagok: Csernai Balázs (Veszprémi Esperesi Kerület), Simon János (Sümegi Esperesi Kerület)
Csonka Nándor (Tapolcai Esperesi Kerület), Szijártó László (Palotai Esperesi Kerület), Földi István (Pápai Esperesi Kerület), Horváth Lajos (Zirci Esperesi Kerület), Tál Zoltán (Keszthely-Zalaszentgróti Esperesi Kerület)

A megyéspüspök által kinevezett tagok: Dékány Á. Sixtus O.Cist, Barkó Ágoston OSB, Gere Dávid Márk SMC
Fodor János, Nagy József, Kiss László

 

 

 

 

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETÉNEK TAGJAI: A megyéspüspök szabadon nevezi ki őket a papi szenátus tagjai közül. (Számuk minimum 6 fő, maximum 12 fő.)

Takáts István, Tornavölgyi Krisztián, Szabó János, Tóth András Sándor, Nagy József, Kiss László,

Székeskáptalan

Székeskáptalan

Nagyprépost: Szerenka Miklós
Olvasókanonok: Bizderi János
Éneklőkanonok: Dr. Mail József
Őrkanonok: Salgó Ferenc
Hantai prépost: Nagy Károly
Kanonokok: Nagy József

Megszakítás