Oktatási intézmények

Óvodák

Brunszvik Teréz Római Katolikus Óvoda

Brunszvik Teréz Római Katolikus Óvoda

intézményvezető: Nagy Sándor Pálné

8380 Hévíz, Sugár utca 7.

83/343-350, ovoda@hevizegregy.hu, www.hevizegregy.hu 

Kivételes szépségű természeti környezetünk késztetett bennünket arra, hogy óvodai nevelésünkben a környezetünk megismerését, a környezetvédelmet helyezzük előtérbe és minél több megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítsunk gyermekeink számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek sok ismeretet gyűjtsenek nemzeti kincsünkről a Hévízi-tóról, annak növényvilágáról, a tavat körül ölelő véderdőről, közben pozitív érzelmi viszonyt alakítsanak ki a természettel. Pedagógiai Programunk neve is tükrözi céljainkat: Óvodai nevelés a környezet megismerésére nevelés tükrében. Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket adottságaik és képességeik ismeretében az egyéni eltérések figyelembevételével, megfelelő módszerekkel fejleszteni tudjuk.

Szent Margit Óvoda, Veszprém

Szent Margit Óvoda, Veszprém

intézményvezető: Somogyi Eszter

vezeto@sztmargitovoda.hu

gazdasági vezető: Csertán Judit

gazdasagi@sztmargitovoda.hu

8200 Veszprém,
Dózsa Gy. u. 13.
88 423 397

weboldal

Óvodánk, a Szent Margit Római Katolikus Óvoda, Veszprém városának és a város környékének egyetlen katolikus óvodája. Az óvodát, a városban élő családok kérésére hozta létre a Római Katolikus Egyház 1994-ben. Elsősorban, a keresztény szellemben nevelő családok gyermekei járnak hozzánk. A keresztény „Krisztus követőt” jelent. A keresztény nevelési program számunkra azt jelenti, hogy az óvoda keresztény világnézetet közvetít. A nevelés folyamán fontos feladatunk a keresztény emberi értékek átadása, megőrzése. A hitre való nyitottságot lelki vezetőnk, dr. Csernai Balázs atya, valamint az óvodapedagógusok személyiségén keresztül, jó példájuk által látjuk biztosítottnak. Óvodánk névadója, s védőszentje Árpád-házi Szent Margit, kinek „tiszta gyertya” élete fény a számunkra.

Szent Anna Óvoda, Pápa

Szent Anna Óvoda, Pápa

igazgató: Tarróné Szücs Zita
telefon: 06 70 394 2772

Gazdasági vezető: Gervaldné Ősz Ramóna
telefon: 06 20 808 9490

Cím: 8500 Pápa, Zimmermann u. 10. telefon: 89/324 097,

szentannaovoda@veszpremiersekseg.hu

weboldal

Óvodánk Veszprém megyében, Pápa városának szívében helyezkedik el, kétszintes, patinás épület, amely 100 éves múltra tekint vissza. Korábban iskola, majd óvoda működött itt. A vallásos emberek igényével, a katolikus egyházközség tagjaiból álló iskolabizottság kezdeményezésével és vezetésével indultak meg a tárgyalások az intézményalapítás érdekében. Az egyházi ingatlanok visszaigénylését követően nyithatta meg kapuit a katolikus óvoda 1991 augusztusában. A veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működik. Szakmailag önálló intézmény. Pápa város neveléstörténetében nagy változást jelentett a katolikus óvoda indulása, ami problémamentes volt.

 

Szivárvány Római Katolikus Óvoda, Tapolca

Szivárvány Római Katolikus Óvoda, Tapolca

igazgató: Páhyné Hegedűs Katalin

cím:  8300 Tapolca Dobó tér 5.

telefon: 87/507 907

e-mail:szivarvanyovoda@veszpremiersekseg.hu

Facebook oldal

 

Általános iskolák

Padányi Katolikus Iskola, Veszprém

Padányi Katolikus Iskola, Veszprém

igazgató: Szabó László Miklós

igazgato@padanyi.edu.hu

Cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. 88 420 011

weboldal /Facebook

 

Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola

Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola

igazgató: Palkovics Ágnes

Cím: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 3-5.

Tel.: 88/371-049

weboldal

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

Tapolca

Igazgató: Patonai Szilvia

igazgato@katolikusiskola.hu
Tel.: 87/412-168

Németh Mónika, gazdasági vezető

info@katolikusiskola.hu
Tel./Fax: 87/510-197

Cím: 8300 Tapolca, Templomdomb 6.

weboldal     Facebook

A Veszprémi Érsekség 1997-ben vette vissza az iskolát, és megindult a katolikus hagyományoknak megfelelő oktatás. Így, mint a Veszprémi Főegyházmegye katolikus intézménye elhivatottak vagyunk a katolikus értékrend továbbadásában és megszilárdításában. Az intézményünkben folyó munka két erős pilléren nyugszik: a keresztény kultúra, hitéleti alapok és stabil értékrend kialakítása, ezzel összhangban a minőségi oktatás minél komplexebb, egyénre szabott magas szintű biztosítása mind a természettudományok, az idegen nyelvek, a művészeti képzés és a sport területén.

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola, Veszprém

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola, Veszprém

Cím: 8200 Veszprém, Iskola u. 6.

Tel.: 88/328-609

Igazgató: Eveli Péter

Lelki igazgató: Dr. Csernai Balázs

weboldal  Facebook oldal

e-mail: iskola@szilagyiveszprem.hu

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Ajka

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Ajka

Igazgató: Rieder András

Cím: 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16.

telefon: 88/508-110

e-mail: szentistvanajka@gmail.com

weboldal

Iskolánk 2012 óta működik a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában. Közös igazgatású többcélú intézményként 2023 szeptembere óta látunk el közoktatási és köznevelési feladatokat. Iskolánk gyermekközpontú, családias légkörű. Értékrendünkben a keresztény alapokon nyugvó, a kölcsönös tiszteleten alapuló nevelés-oktatás, a hagyományápolás,  a család és a nemzetszeretet az iránymutató. Goethével valljuk, hogy „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”

Szent István Római Katolikus Általános Iskola

Szent István Római Katolikus Általános Iskola

Igazgató: Kovács Krisztina

Cím: 8500 Pápa, Fő tér 6.

Tel.: 89/324-852

e-mail: iskola@sztipapa.hu

weboldal

Az iskola: hely, ahol az ember emberré válik. Katolikus iskolánknak – mint minden más iskolának – az a rendeltetése, hogy kritikusan és módszeresen átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világlátás szerint igyekszünk elérni. Kötelességünknek tartjuk diákjaink személyiségének keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” (Kat. Isk. 45.) Fő célunk: emberséget és tudást adni a ránk bízott gyermekeknek.

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, Keszthely

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, Keszthely

igazgató: Őry Gábor

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 75.

Telefon: +36-83/312-657

weboldal

Az iskolában folyó nevelés alapja a keresztény értékrend. Közös szentmisehallgatások (iskola és osztálymisék), lelkigyakorlatok, egyházi ünnepeinkre való felkészülés, méltó ünneplés, a 2 órában órarendi keretben megtartott hittanóra segít a „növekedésben”. Pedagógiai programunk is az öt alapértékre épült: a szentre, igazra, tudásra, szépre és jóra. A tanévet Veni Sancteval kezdjük és Te Deummal zárjuk.

Főiskola

Veszprémi Érseki Főiskola

Veszprémi Érseki Főiskola

rektor: Dr. Sebestyén József

cím: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Központi telefon: 88/542-700

weboldal

Főiskolánk hitvallása, küldetéstudata és társadalmi felelősségvállalása a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik. Felelősséget vállalunk a minőségi és korszerű tudásátadásban, a tudományosság eszméinek elmélyítésben, az akadémiai szabadság megtartásában. Kiemelt célunk a kutatómunka és a kutatásfejlesztési tevékenység magas szintű szervezése, nem utolsó sorban pedig a térség oktatási, gazdasági szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás. A közoktatási és szociális ágazatban dolgozó szakemberek képzésével az intézmény bekapcsolódik az egyetemes és a nemzeti kulturális értékek áthagyományozásába, a társadalmi és gazdasági stabilitás fenntartásába.

 

Kollégium

Davidikum Római Katolikus Középiskola Kollégium

Davidikum Római Katolikus Középiskola Kollégium

igazgató: Dobosné Burján Adrienn

Cím: 8200 Veszprém, Esterházy u. 15.

Tel.: 88/325-444

e-mail: kollegium@davidikum.edu.hu

weboldal

 

Megszakítás