Jesus Christus est Dominus / Jézus Krisztus az Úr

Udvardy György érsek atyát 1985. június 15-én szentelték pappá Esztergomban, papi jelmondata: Jézus Krisztus az Úr

Közös imánkkal adjunk hálát papságáért, életéért és erősítsük őt.

Imádság a főpásztorért

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben.

Úr Jézus Krisztus, tedd főegyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg György érsekünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel érsekünk iránt, hálával a főegyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal.

Ámen.

 

További hírek

Megszakítás