Öröm, hála és imádság Litéren

A mi Urunk Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepének estéje a litéri temetőben mélyen megható és ünnepi pillanatokat hozott az ott jelenlévők számára. Az összegyűltek Bódi Mária Magdolna, vagy ahogy sokan ismerték, Magdi sírjánál gyűltek össze, hogy hálát adjanak azon hírnek, melynek értelmében boldoggá avatják, így az Egyház elismeri vértanúként halt meg.

Laposa Norbert plébános atya az örömhírre hálaadó imádságra hívta a litéri és balatonfűzfői híveket a litéri temetőbe.

– Nehéz szavakba önteni az örömöt, amely most bennünk van, hiszen a rengeteg imádság, rengeteg könyörgés, ami háttérből támogatta ezt az ügyet, valamint azok az emberek, akik hozzátették tudásukat, munkájukat, amelynek a gyümölcse, az eredménye a mai napon megszületett. Felsorolni sem lehetne azoknak a nevét, akik hozzájárultak ehhez a napnak az öröméhez, de mindenképpen Udvardy György érsek atyánk mellett emeljük ki Márfi Gyula nyugalmazott érsek atyát is, hiszen ő is elhivatottan képviselte ennek Magdi ügyét.

Norbert atya kiemelte: nagyon nagy ajándék az egyházmegyének, és nagy ajándék az egész magyar egyháznak, hogy a Szentatya jóvá hagyta Magdi boldoggá avatását. Magdi egész élete Jézusról szólt, a hozzá fűződő kapcsolata, a mélységes ima élete.  Magdi álma teljesült, hiszen vértanúvá vált, és most az egyház is elismeri az ő vértanúságát.

– Hálánk jeléül május lévén itt imádkozzuk, énekeljük most el a lorettói litániát, hiszen Magdinak a Szűzanyához is különleges kapcsolata volt, Máriának is köszönjük meg, hogy nekünk adta az Ő szent fiát, Jézus Krisztust, az örök főpapot, és köszönjük meg, hogy Magdi megmutatta, mit jelent a Krisztushoz való tartozás, mit jelent Krisztusért és az emberekért meghalni is.

Az imádság végén plébános atya buzdított mindenkit, hogy induljunk el közösen a  lelki felkészülés útján a boldoggá avatás ünnepére, hogy Magdi példájából erőt merítve követni tudjuk Krisztust az útján, így mi magunk is egykoron majd az égiek közé juthassunk.

– Kedves Magdi, hálásan köszönjük az életedet, hálásan köszönjük a példaadásodat, köszönjük az imádságainkat, amelyeket biztosan meghallgattál már, kérünk, légy közbenjárónk, hogy a te példád által is Krisztust követő hívő keresztény emberek tudjunk lenni.

Galéria

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás