Búcsúszentlászló

Története

A Veszprémi Főegyházmegye területén, Zala megyében fekszik egyetlen kegyhelyünk, mely a nevében is őrzi a „búcsú” megjelölést.

A hely első kápolnája valószínűleg még Szent László király idejében épült. Búcsújárása, s maga a kegyszobor is azonban későbbi. (A Mária-szobor a XVIII. századi provinciális barokk alkotása.)

I. József tiltó rendeletéig nagy tisztelet és hírnév övezte Búcsúszentlászlót, hatalmas zarándoklatok voltak. Ez többek között annak az elbeszélésnek is köszönhető, hogy 1690 előtt a kanizsai basa az egyik keresztény túszát küldte el a zarándokhelyre, hogy imádkozzon a gyógyulásáért. A basa meggyógyult, majd elment Szentlászlóra és megkeresztelkedett. Ennek bizonyságául ott hagyta a pajzsát és a kápolna falára akasztotta.

A török idők óta ünneplik Búcsúszentlászlón Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepét szeptember utolsó vasárnapján. Története szerint Bécs oszmán uralom alóli felszabadítása után, 1683. szeptember 24-én a visszavonuló török sereg 3200 foglyot vitt magával, akik csodás módon kiszabadultak. A főoltár Szent László-képe beszéli el ezt a helyi legendát. „Égi édesanyánkra tekintünk. Ő pontosan tudja, hogy mi van velünk, mi van a szívünkben, milyen kérés van bennünk, mitől szenvedünk, […] milyen rabságban vagyunk. […] úgy tekintünk égi édesanyánkra, mint Fogolykiváltó Boldogasszonyra, aki szabadulásunkat akarja elősegíteni”. (Dr. Udvardy György érsek, 2020.)

Másik ok a búcsújárásra a sok kegyelem, melyet a helyhez kötnek. Az első csodás esemény a feljegyzések szerint egy komáromi asszony gyógyulása volt. Ezt követően azonban több száz csodás imameghallgatást jegyeztek fel. Jelentős búcsújárás a ferences atyák letelepedése óta van, akik a XVII. században kapták meg a helyet Széchenyi Pál veszprémi püspöktől, és a XVIII. század elején építették fel templomukat és kolostorukat. A rendszerváltás után visszatért ferencesek közel másfél évtizede átadták a plébániát a Veszprémi Főegyházmegyének.

A templom mögött található a Szentkút, Szent László kútja. Illetve felette épült meg a XVIII. század közepén a Kálvária-kápolna a keresztút stációival.

Plébános: Tódor Szabolcs helyettes esperes

Galéria

Fogolykiváltó búcsú

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú Búcsúszentlászlón

kapcsolódó hírek

Megszakítás