A Szentlélek templomai vagyunk

Dr. Udvardy György veszprémi érsek május 26-án, Szentháromság vasárnapján 12 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a zalabéri Szentháromság-templomban.

Szalontai István plébános atya így köszöntötte a szentmise elején a megjelenteket: “Szentháromság képére lettünk megalkotva. Olyanok vagyunk, mint a Szentháromság, az ember magában hordozza, s ebben benne rejlik az, hogy közösségre lettünk teremtve. Közösségre az Istennel, és közösségre a többi emberrel. Ma nagyon nagy szükségünk van arra, hogy olyan fiatalok legyenek, akik képesek a közösségért dolgozni egyénileg. Én arra kérem Érsek Atyát, hogy úgy hívja le rájuk a Szentlelket, hogy a Szentléleknek ez a közösségalkotói jellege meg tudjon nyilatkozni. Kérem, hogy szolgáltassa ki a bérmálás szentségét a fiataloknak.”

A veszprémi Főpásztor homíliájának elején elmondta: “Valóban Szentháromság mintájára, formájára lettünk teremtve. Ez jelenti azt is, hogy az Isten Szentháromság, aki bennünket létbe szólít, de jelenti azt is, hogy akik vagyunk, nem is tudunk elszakadni a Szentháromság, egy Istentől, jelenti azt is, hogy alapvetően ilyen módon kapcsolódunk az Istenhez, aki Atya, Fiú és Lélek, és jelenti azt is, hogy az életünk, amit élünk, amit természetes életnek mondunk, ez is magában hordozza a Szentháromságnak a képét, modelljét. Valóban, ennek egy nagyon gyönyörű megnyilvánulási formája, hogy az ember közösségben van. Az ember közösségben fedezi fel, ki vagyok én valójában, közösségben fedezem fel, hogy milyen képességeim vannak, közösségben fedezem fel, hogy milyen korlátaim vannak, milyen vágyaim vannak. Közösségben fedezem fel, hogy milyen lehetőség van, de azt is felfedezem a közösségben, hogy az én egyéni boldogulásom egészen biztos, hogy nem valósulhat meg csak a közösséggel együtt. A közösség ellenében semmiképpen sem.”

A prédikációban elhangzott: “Ez az élet szép, mert olyan társak vesznek körül bennünket: szüleink, rokonaink, barátaink, akik szeretnek bennünket, ennek az életnek van célja, van értelme. És éppen abban a korban vagytok, amikor egyre inkább foglalkoztat benneteket: mi az életnek az értelme? Milyen érdekes, hogy minden kor, minden korszak, minden korosztály abszolút egyéni módon akarja megélni az életét, egyedi akar lenni, ez nagyon helyes, mert így teremtett meg minket az Isten, és mégis minden korosztály mennyire hasonlít egymásra. Merthogy csak közösségben tudjuk felfedezni egyéni adottságainkat. Felfedezzük azt, hogy ez az élet nem önmagában értelmezhető, hanem csakis az Istenben. Istentől, akitől kaptunk, Istenben, aki felé tartunk.”

A bérmálkozónak továbbá elmondta a veszprémi érsek: “A mai ünnep azt is elibénk adja ajándékként, hogy a Szentlélek templomai vagyunk. Milyen jó látni ezt a templomot. Gyönyörű arányaiban, szép formájában, méltó díszítésében, mert ez a közösség, az elődök, évszázadokon keresztül a legszebbet akarták adni a templomnak, nagyon helyesen. Mert annak méltónak kell lenni, mert annak alkalmasnak kell lenni az ünneplésre, alkalmasnak kell lenni a szentségek őrzésére és nekünk is alkalmasnak kell lennünk, hogy őrizzük, óvjuk a templomokat. Ugyanígy, amikor azt mondjuk, a Szentlélek templomai vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy magamat is ugyanígy óvni, védeni kell, méltó módon akarom élni az életet. Nem csak hasznosan, nem csak eredményesen, nem csak célokat hajszolva, hanem méltó módon. Miért hangsúlyozom ezt? Azért, mert az Istentől kapott életünket méltó módon tudjuk élni. És azért is, mert napjainkban éppen az élet méltósága tűnik el, éppen az élet méltósága kapja a legnagyobb támadást. Azért is, mert a keresztények vagyunk azok, akik prófétai módon akarjuk képviselni ebben a nagyon nagy bajban lévő világunkban, hogy az életet méltó módon érdemes élni.”

A prédikációt követően a bérmálkozók megújították keresztségi ígéreteiket és hitüket megvallották, majd ezt követően csendben imádkozva hívták együtt a Szentlelket.

Dr. Udvardy György érsek 12 bérmálkozónak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét – a krizmával való megkenés által.

A szentmise zenei szolgálatát a Silva Rerum Egyházi Kórus végezte.

A szentmise végén a bérmálkozó fiatalok köszönetüket fejezték ki Érsek atyának és áldást kértek életére, lelkipásztori szolgálatára.

Galéria

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás