Elhunyt Lövey József Félix OSB

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PRÉZES APÁTJA ÉS A TIHANYI BENCÉS APÁTSÁG PERJELE
A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL,
DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT TESTVÉRÜNK LÖVEY JÓZSEF FÉLIX O. S. B.
életének 93., szerzetességének 74., papságának 68. évében, a betegek kenete szentségével megerősítve, 2024. június 22én hazatért Mennyei Atyjához.

Temetése az engesztelő szentmisével 2024. július 10én 16 órakor kezdődik a tihanyi bencés apátsági templomban.

Végakarata szerint hamvait az apátsági templom szerzetesi kriptában helyezzük el.

Félix atya 1932. március 10én született Pestújhelyen. Középiskolai tanulmányait a budapesti Szent Benedek Katholikus Főgimnáziumban, majd annak utódintézményében végezte. A noviciátust 1950. augusztus 6án kezdte meg a Pannonhalmi Főapátságban. 1956. január 29én tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1956. július 3án szentelték áldozópappá. Egyetemi tanulmányait 195559 között Budapesten az ELTE TTK matematika és fizika szakán végezte.

A jó Istentől ajándékba kapott hosszú évtizedek során szerzetespapi és tanári szolgálatával odaadóan állt az Egyház és a bencés rend szolgálatában. 195966: tanár és diákotthoni prefektus a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban; 196678: diákotthoni prefektus, 19661991: tanár a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban; 197376: a Főapáti Tanács tagja, 197374: alperjel, majd 197891: gazdaságvezető és házgondnok a Pannonhalmi Főapátságban; 1991től az újrainduló tihanyi bencés közösség tagja, 199295: segédlelkész, majd 19952017: plébánoshelyettes Tihany plébánián, közben az apáti (sajkodi) templomot és a balatonfüredi Kerektemplomot is ellátta; 19932018: lelkész Aszófő Plébánián Balatonszőlős,
Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Fövenyes templomainak szolgálatával; 19992012: alperjel a Tihanyi Bencés Apátságban. 2018 szeptemberében vonult nyugalomba. 2023 január végétől a pannonhalmi Szent Adalbert Otthon lakója volt.

Félix atya „Fater” diákgenerációk legendás tanára és nevelője volt. Papi hivatásában, oktatónevelő munkájában, a közösségért végzett szolgálataiban kitűnt szorgalmával, munkabírásával, mély hitével, rengeteg imádságával, a mindennapi Szentmiséhez való ragaszkodásával, Jézus Szentséges Szíve és a Szűzanya tiszteletével. Ahová szólították, ott állt helyt. Mindig emberközeli, közvetlen volt, a szükséges eréllyel együtt. Egyszerűség, engedelmesség jellemezte, belesimult a közösségbe. Imádsággal, törődéssel kísérte három testvére családjának életét is. A lelkek üdvösségéért élt, dolgozott.

Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet! (R. B. 4.)

Imádkozzatok szüntelenül!”(1Tessz 5,17)

INFORMÁCIÓK FÉLIX ATYA TEMETÉSÉRŐL
Félix atya temetési szentmiséje 2024. július 10én szerdán 16 órakor kezdődik
a tihanyi bencés apátsági templomban.
13 órakor helyezzük ki hamvait a templomba.
15.15től a rózsafüzért imádkozzuk.
Végakarata szerint a szentmise és a temetési szertartás végén a hamvait tartalmazó urnát
az apátsági templom alatti szerzetesi kriptában helyezzük el. A temetés után szeretettel várunk mindenkit az apátság déli udvarába emlékezésre és szeretetvendégségre!

PARKOLÁS:
a Tihanyi Bencés Apátság előtti téren annak fizikai korlátai miatt
csak és kizárólag a mozgásukban valóban korlátozottak tudnak parkolni. Kérünk Mindenkit, hogy időben érkezzenek és a település parkolóit használják!
VIRÁGOK HELYETT:

Félix atya életét az ifjúság nevelésének szentelte. Szívügye volt a Tihanyi Bencés Iskola.
Kérjük, hogy a virágra szánt adományaikkal a „Tihany Iskoláért Alapítvány” céljait támogassák! Köszönjük!

Cím: 8237 Tihany, Csokonai u. 73. Adószám: 18915095119
Bankszámlaszám: 104004255052677678651007

További hírek

Megszakítás