Felnőtt keresztények lettek – Bérmálás a Regina Mundi-plébániatemplomban

A diákok hozzátartozóikkal és hitoktatóikkal együtt várták, hogy a Szentlélek kegyelméből felnőtt keresztényekké váljanak a bérmálás szentségében.

A szentmisét Szabó János gazdasági helynök atya mutatta be, akit Eveli Péter a Szilágyi Keresztény Iskola igazgatója köszöntötte. Koncelebrált Dr. Csernai Balázs plébános atya vezette, János atya tolmácsolta Udvardy György érsek atya üdvözletét, aki imájával és lélekben együtt ünnepelt a fiatalokkal ezen a fontos napon.

Szabó János atya szentbeszédében mély és gondolatébresztő kérdéseket boncolgatott. Beszélt arról, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és megvizsgálta, miként jelenik meg a teremtő Isten kézjegye az emberben. Kitért arra is, hogy bár az emberi tudás növekedése és a technika fejlődése jelentős, ezek önmagukban nem teszik tökéletesebbé az egyént, csak segítséget nyújtanak a mindennapi életben.

A szentbeszéd központi gondolata Szentháromság Vasárnapja alkalmából az volt, hogy hogyan jelennek meg az emberben az Atya, a Fiú és a Szentlélek vonásai. Az Atyára jellemző az alkotó és teremtő képesség, amit már a gyermekkorban is észrevehetünk. Az embereknek érvényre kell juttatniuk azokat a készségeket és képességeket, amelyekkel anyagi és szellemi értékeket hozhatnak létre.

A Fiúra jellemző az áldozatos szeretet, amely megnyilvánul abban, hogy az önzésről és a saját akarat érvényesítéséről lemondva, mások örömét is figyelembe vesszük. A Szentlélekre pedig a lelkiség, a szellemiség és a közösségteremtés jellemző. Az embernek törekednie kell arra, hogy a lelki és szellemi értékeket előnyben részesítse az anyagiakkal szemben, és igazi közösséget alkosson családjával.

János atya arra biztatta a fiatalokat, hogy életük során mindig tartsák szem előtt ezeket az értékeket. Arra kérte őket, hogy szilárdan álljanak helyt a keresztény hitben, és ne szakadjanak el Istentől, hiszen az Örök Élet forog kockán. Az ember test-lélek-szellem egysége, így mindhárom dimenzió nélkülözhetetlen a teljes élethez.

A szentbeszéd után a fiatalok részesültek a bérmálás szentségében, ami szimbolizálja a Szentlélek kegyelmét és az érett keresztény élet kezdetét.

A szentmise után a fiatalokat és hozzátartozóikat a plébániára hívták, ahol vidám szeretetvendégségben vehettek részt.

Galéria

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás