Hármas ünnep Óbudaváron

Július 6-án szombaton délelőtt a Magyar Schönstatti Családmozgalom óbudavári központjában egy különleges ünnepségre került sor, amely három jelentős eseményt ötvözött.

Az ünnepi nap a most elkészült Mária-kert megáldásával kezdődött. Ez a kert nem csupán virágok gyűjteménye, hanem a közösség számára a sorsközösség és a Krisztushoz vezető út szimbóluma. A kert közepén található missziós kereszt a küldetésünkre és a kereszthez való kapcsolódásra hívja fel a figyelmet. A Mária-kert a Schönstatt-mozgalom egységének szimbóluma, amely Mária szeretetében forrasztja össze a közösséget.

A második ünnepi esemény Ozsvári Csaba halálának 15 éves évfordulója volt. A közösség, együttműködve a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrenddel, kezdeményezi Ozsvári boldoggá avatását. Csaba halála, amely az ő és felesége fogadalomtételük után történt, számukra ablak a mennyországra, és az ő életét példaértékűnek tartják az egyház számára is.

A ünnepi alkalom talán legfontosabb mozzanata a kápolna alapkőletételének húszéves évfordulója volt. Két évtizeddel ezelőtt a terület, ahol most a kápolna áll, még gazos, rendezetlen volt. Ma már öt épület, köztük a kápolna, az alkotó ház, a vendégházak, a Mária-kert és a Házaspárok útja fogadja a látogatókat. Az Egymásba Írt Szívek Szentélye nevet viselő kápolna alapkőletételének évfordulója a közösség számára a növekedés és fejlődés jele, mind lelki, mind fizikai értelemben.

A hálaadó ünnepi szentmisét Dr. Udvardy György érsek celebrálta, aki szentbeszédében hangsúlyozta az egyház folyamatos megújulásának fontosságát, ami az újítások révén a jövőbe tekint. Az Egyházban és a Szentlélek erejében való bizalom kiemelt szerepet kapott, amely Ratzinger bíboros tanítása alapján is erősödik. Az egyház megújulását a szerzetesrendeken, lelkiségeken és mozgalmakon keresztül érkező ajándékok és karizmák biztosítják, melyek az emberek lelki identitását és az Egyházhoz való tartozást erősítik.

A főpásztor kiemelte a Schönstatt mozgalom és közösségének fontosságát, akik Istenhez kötődő életet kívánnak élni, a szövetségi hűséget pedig az Egyház intézményesült formáiban találják meg. Érsek atya emlékezett a kápolna alapkövének letételére és annak jelentőségére, amely az Istenélmény és az Istennel való találkozás helyeként szolgál. Az Egymásba Írt Szívek Szentélye különleges szimbolikával bír, az Isten és az ember találkozását jelenti, és inspirálja a közösségeket az életszentségre.

A beszéd végén Udvardy György érsek atya arra bátorította a közösség tagjait, hogy legyenek bátrak a szövetség megújításában és az Egymásba Írt Szívek Szentélyének megélésében, amely erőt, bátorítást és védelmet nyújt a világnak. Háláját fejezte ki a közösség minden tagjának elkötelezettségéért és prófétai tettéért.

Érsek atyát arra is hívták, hogy átadja az új szállásépületet, amely a Veszprémi Érsekség, Magyarország Kormányának  támogatásával, valamint saját adományokból épül. Az épület néhány hónapon belül elkészül, de már most bemutatták a közösségnek, hol tartanak a munkálatok, és hova kerültek az adományok.

A hármas ünnep méltó bizonyítéka volt annak, hogy a Magyar Schönstatti Családmozgalomra milyen sokan támaszkodnak, számítanak és ennek is köszönhetően a közösség együtt ünnepelhette a szövetség növekedését és fejlődését.

Galéria

További hírek

Megszakítás