Személyi változások a Veszprémi Főegyházmegyében

Dr. Udvardy György érsek úr az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

  1. augusztus 1-i hatállyal:

BAKOS FRIGYES, tb. kanonok, ker. esperes, plébániai kormányzó urat – saját kérésére – köszönete nyilvánításával felmentette az ajkai Jézus Szíve Plébánia valamint az oldallagosan ellátott Ajka-Bódéi, Ajka-Tósokberéndi, Ajka-Csingervölgyi, Ajka-Ajkarendeki Plébániák plébániai kormányzói tisztségéből, a Szent István Király R. K. Általános Iskola és Óvoda lelkiigazgatói, a Magyar Imre Kórház kórházlelkészi tisztségéből, valamint a Sümegi Esperesi Kerület esperesi tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezte.

TÁL ZOLTÁN plébános urat felmentette a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia és a Zalaszántói Plébánia ellátása alól, valamint a Ranolder János R. K. Általános Iskola lelkiigazgatói tisztségéből, egyúttal kinevezte az Ajkai Jézus Szíve Plébánia plébánosává, az Ajka-Bódéi, Ajka-Tósokberéndi, Ajka-Csingervölgyi, Ajka-Ajkarendeki Plébániák oldallagos ellátásával, valamint kinevezte a Szent István Király R. K. Általános Iskola és Óvoda lelkiigazgatójává, és a Magyar Imre Kórház kórházlelkészévé, egyúttal 5 évre kinevezte a Sümegi Esperesi Kerület esperesévé.

FÖLDI ISTVÁN ker. esperes, plébános urat felmentette a pápai Szent Benedek Plébánia ellátása alól, valamint a Pápai Esperesi Kerület esperesi tisztségéből, és kinevezte a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosává a Zalaszántói Plébánia oldallagos ellátásával, valamint a Ranolder János R. K. Általános Iskola lelkiigazgatójává.

ÁRUS-KOVÁCS GÁBOR h. esperes, nemesszalóki plébános urat megbízta, hogy további intézkedésig mint a Pápai Esperesi Kerület helyettes esperese vegye át és gyakoroljon minden esperesi feladatkört.

MERVA PÉTER plébániai kormányzó urat felmentette a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia ellátása alól, egyúttal kinevezte a pápai Szent Benedek Plébánia plébánosává.

FELKER ZSOLT urat, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosát megbízta a Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia oldallagos ellátásával.

HORVÁTH JÓZSEF c. esperes, plébániai kormányzó urat köszönete nyilvánításával felmentette a Nyárádi Plébánia valamint az oldallagosan ellátott Mezőlaki és Pápasalamoni Plébániák plébániai kormányzói tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezte.

SZABÓ ZOLTÁN káplán urat felmentette a pápai Szent Anna Plébánián betöltött kápláni beosztásából és kinevezte a Nyárádi Plébánia plébániai kormányzójává a Mezőlaki és Pápasalamoni Plébániák oldallagos ellátásával.

Dr. JUHÁSZ CSABA urat – miután jelöltidejét a Betegek Szolgái Kamilliánus Rend szerzetesközösségében 2024. július 16-án befejezi – a pápai Szent Anna Plébániára küldte kisegítő lelkészi megbízatással.

SÁNDOR MIHÁLY magyarpolányi plébános urat felmentette a Devecseri és Kolontári Plébániák oldallagos ellátása alól.

MOKOS JÁNOS káplán urat felmentette a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánián betöltött kápláni beosztásából és kinevezte a Devecseri Plébánia plébániai kormányzójává a Kolontári Plébánia oldallagos ellátásával.

VARGA-CSIKÁSZ BENCE városlődi plébániai kormányzó urat kinevezte a Városlődi Plébánia és az oldallagosan ellátott Kislődi, Bakonyjákói, Úrkúti Plébániák plébánosává.

SOLYMOS ANDRÁS atyát, római tanulmányai befejezését követően kinevezte a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia káplánjává.

GYULAI PÉTER ISTVÁN kisegítő lelkész úr Búcsúszentlászlói Plébániára szóló kisegítő lelkészi megbízatását 2025. augusztus 1-ig meghosszabbította.

DR. KULCSÁR DÁVID káplán, egyetemi lelkész úr – miközben meglévő egyházmegyei megbízatásai változatlanul maradnak – a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától 2024. augusztus 1-i hatállyal 3 éves időtartamra országos katolikus egyetemi lelkészi referensi megbízatást kapott.

ILLYÉS DÁVID diakónus úrnak a keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánián végzett diakónusi gyakorlatát 2025. január 31-ig meghosszabbította.

  1. augusztus 15-i hatállyal:

Dr. MAIL JÓZSEF c. apát, kanonok, főesperes úr, a pápai Szent István vértanú Plébánia és az oldallagosan ellátott Kálvária Plébánia plébánosa 2024. augusztus 15-én betölti 75. életévét, és benyújtotta lemondását plébánosi és többi egyházi tisztségeiről. Lemondását köszönete nyilvánításával elfogadta, egyúttal további intézkedésig kinevezte ugyanezen plébániák plébániai kormányzójává 2024. augusztus 15-i hatállyal, meghagyva főesperesi tisztségében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További hírek

Megszakítás