Imádság

Szent Mihály arkangyal

A Veszprémi Főegyházmegye védőszentje Szent Mihály arkangyal, aki különösen hathatós közbenjárónk, ha Isten oltalmát szeretnénk kiesdeni. Milyen ügyekben kérhetjük Szent Mihály pártfogását? A személyes lelki harcaink idején, amikor Isten kegyelmét, oltalmát kérjük a jó úton való haladáshoz és a gonosz lélek elleni küzdelemhez, Szent Mihályt hívhatjuk segítségül.

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban,
Isten erejével
taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

Ima Boldog Gizellához

Boldog Gizella!
Te, aki önfeláldozó buzgósággal fáradoztál
népünk megtéréséért,
segíts bennünket, hogy hitünkben
megerősödjünk!
Te, aki keresztjeidet türelemmel, szeldíséggel
és alázattal viselted,
segíts bennünket, hogy reményünkben
megerősödjünk!
Te, aki fáradhatatlan voltál a jótettek gyakorlásában,
járj közben értünk, hogy a szeretetben növekedjünk!
Imádkozz értünk, hogy népünk, mint egykor, az igaz hitben eggyé váljon!
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Boldog Gizella

A magyarok első koronás uralkodónője. Államalapító első királyunk, Szent István felesége. A bajor származású Gizella új hazájában azoknak a nagy európai nőknek a nyomdokaiba lépett, akik előmozdították, segítették a kereszténység terjesztését. Városa Veszprém volt. A kutatások szerint 1009-ben alapította és kezdte el építtetni a ma is álló Szent Mihály Főszékesegyházat. A veszprémi püspök ettől kezdve a mindenkori magyar királyné gyóntatóatyja, és a koronázás alkalmával koronázó főpapja is volt.

Szent Anna

Szent Anna a bányászok, a hajósok, az anyák, a szülő anyák védőszentje. Szent Anna Szent Joakimmal együtt a házastársak védőszentje és segítője.

Veszprémben Szent Anna, az egyházmegye védőszentje - ezt a napot ünnepi ranggal ülik meg.

Ima Szent Annához

Dicsőséges Szent Anna!
Krisztus Jézusunk nagyanyja,
erények kertjében nyíló aranyvirág!
Tekints életünkre, lásd szívünk mélyén élő
hitünket, reményünket, szeretetünket,
és járj közben értünk Krisztus Urunknál!
Áldd meg és segítsd fiataljainkat, hogy földi
útjukon Jézus éltető, szerető közelségében
haladjanak az üdvösség felé.
Imádkozz idős testvéreinkért, hogy tudják őrizni
és továbbadni az öröklét reményét.
Áldd meg főegyházmegyénket, és szükségünk
idején nyújtsd ki fölénk csodatévő, drága kezed!
Járj közben valamennyiünkért, hogy abban
a ragyogó boldogságodban,
amelyben Jézussal és Máriával részesülsz,
veled együtt osztozhassunk a mennyben
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Ima Szent Margithoz

Szent Margit, alázatos Jézusunk
szelíd szolgálója!
Isten szeretetétől senki és semmi
nem vonhatott el téged.
Krisztushoz, élő királyunkhoz mindig hűséges
maradtál.
Életedet szüntelen imádságként élted az Úr
dicsőségére.
Járj közben értünk, hogy mi is a Mennyei Atya
akaratát és szeretetét váltsuk életre,
minden körülmények között.
Imádkozz érettünk, hogy tanításodat követni
tudjuk: testünket és lelkünket az Úrnak ajánljuk,
hogy szívünk mindig nála legyen,
hogy sem halál, sem bármely teremtmény
el ne válasszon Bennünket
az Isten szeretetétől.
Ámen.

Szent Margit

Árpád-házi Szent Margit IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő leánya. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével, 1241-ben Wahlstattnál megsemmisítették a németek és lengyelek egyesült seregét, majd a vértől és a győzelmi mámortól megittasodva betörtek Magyarországra. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső szükségükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották.

Béla és Mária nem vonakodott fogadalmát teljesíteni: amikor Margit hároméves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben.

Életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a három egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja:

-Istent szeretni,

-magamat megvetni,

-senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.

Megszakítás