Imaszövetség

Imaszövetségünk elsődleges célja Isten dicsőítése, az Őt megillető dicsőség megadása, továbbá a Veszprémi Főegyházmegye evangéliumi küldetésének támogatása, valamint, hogy egyre többen hordozzák közös ügyeinket imádságaikban.

A Bódi Mária Magdolna Imaszövetséget 2024. március 3-án alapította Dr. Udvardy György veszprémi érsek.

Bárki tagja lehet, aki vállalja az egyéves időtartamra a következőket: naponta imádkozik egyházmegyénkért és a főpásztor, valamint a tagok szándékaira. Hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy Szentírásolvasást végez. Havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal. Lehetősége szerint részt vesz az egyházmegye valamelyik búcsújáróhelyén bemutatott ünnepi szentmisén. Keresi a rendszeres szolgálat lehetőségét saját plébániáján.

A Bódi Mária Magdolna Imaszövetségbe jelentkezni online felületen - itt az oldal alján -, illetve a plébániákra eljuttatott jelentkezési lap postán történő beküldésével lehetséges.

A papi tagozat tagjai közé csak e-mail címre küldött elektronikus levélben lehetséges a jelentkezés.

A Veszprémi Főegyházmegye főpásztora minden hónap első szombatján szentmisét mutat be az Imaszövetség tagjaiért.

Azon testvérek részére, akik nem tudnak itt regisztrálni, a plébánosukon keresztül egy adatlapon tudják jelezni csatlakozásukat az Imaszövetséghez.

Kérünk mindenkit, népszerűsítse másoknak is ezt a lehetőséget, amely alkalmas lehet helyi részegyházunk egységének megerősítésére, az „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan” végzett imádság (vö. ApCsel 1,14) erejének megtapasztalására, és közös küldetésünk megvalósulásának előmozdítására.

Tagozatok

Általános tagozat

Az imaszövetség tagja lehet bármely krisztushívő, aki egyéves időtartamra (a következő év húsvétjáig) vállalja a következőket:

 • naponta imádkozik az egyházmegyéért, a főpásztor, valamint a tagok szándékára
 • hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy szentírásolvasást végez
 • havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal
 • lehetősége szerint meglátogatja az egyházmegye egyik búcsújáróhelyét (Búcsúszentlászló, Csatka, Jásd, Sümeg), vagy az ekkor bemutatott ünnepi szentmisét
 • keresi a rendszeres szolgálat lehetőségét saját plébániáján

Ifjúsági tagozat

Az imaszövetség ifjúsági tagozatának tagja lehet bármely krisztushívő (25 éves korig), aki egyéves időtartamra (a következő húsvétig) vállalja a következőket:

 • naponta imádkozik az egyházmegyéért, a főpásztor, valamint a tagok szándékára
 • hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy szentírásolvasást végez
 • havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal
 • lehetősége szerint meglátogatja az egyházmegye egyik búcsújáróhelyét (Búcsúszentlászló, Csatka, Jásd, Sümeg), vagy az ekkor bemutatott ünnepi szentmisét
 • igyekszik bekapcsolódni saját plébániája valamely ifjúsági csoportjába, ill. keresi a rendszeres liturgikus szolgálat lehetőségét

Papi tagozat

Az imaszövetség papi tagozatának tagja lehet bármely klerikus, aki egyéves időtartamra (a következő húsvétig) vállalja a következőket:

 • naponta imádkozik az egyházmegyéért és a főpásztor, valamint a tagok szándékára
 • hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy szentírásolvasást végez
 • havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal
 • lehetősége szerint meglátogatja az egyházmegye egyik búcsújáróhelyét (Búcsúszentlászló, Csatka, Jásd, Sümeg), vagy az ekkor bemutatott ünnepi szentmisét
 • folytonosan keresi a papi közösség előmozdításának, elmélyítésének lehetőségét, és havonta legalább egy paptestvérét meglátogatja

Imaszándék

hamarosan...

Ima

Szent Mihály arkangyal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben;a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”Te pedig, mennyei seregek vezére,a sátánt és a többi gonosz szellemet,akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,Isten erejéveltaszítsd vissza a kárhozat helyére!Amen.

Böjt és jócselekedetek

hamarosan...

Kapcsolat, jelentkezés

Jelentkezés

  *A mező kitöltése kötelező

  Megszakítás