Tradíció, ami befogad

Dr. Udvardy György érsek atya sorozatának mai részében a tradíció fontosságáról szól, amely átadja a tudást, a kultúrát és értékeket az egyéni és közösségi életben, amiből az új befogadott átadóvá és tanúvá válik, gazdagítva a közösséget, az egyházat.

Tradíció, mit jelent szeretni, hogyan szeretünk

Dr. Udvardy György érsek atya a mai alkalommal a tradícióban a szeretetről beszél, hogy a közösségben és családban megélt értékek és hivatások fontosak a szeretet tanulásában és átadásában. A szeretet mindig konkrét és közvetlen, és közösséget teremt. Emellett fontos megérteni, hogy milyen ajándékokat kaptunk, és hogyan tudjuk ezeket továbbadni másoknak.

Tradíció Isten, ember és egyházkép

Dr. Udvardy György érsek atya sorozatának mai részében arról beszél, hogy a katekumenátus folyamatában az emberek Krisztushoz kötelezik el magukat. A hitátadás során kulcsfontosságú a kulturális beavatás és a hagyomány átadása. Az istenkép, emberkép és egyházkép meghatározó mind az egyén, mind a közösség számára. Az egyháznak felelőssége van az értékrend és az öröm hirdetése, valamint az Istent, az embert és az egyházat tudatosan és örömmel képviselni a hagyományban.

Tradíció és a világ

Sorozatának mai részében Dr. Udvardy György érsek hangsúlyozva az életünk nagy ajándékát, a hitünk felfedezését és a hitből való döntés fontosságát. A tradíció kulcsfontosságú a hit átadásában, és a kulturális, társadalmi, és egyéni tapasztalatok is beavatnak bennünket a világba.

Tradíció és bizalom

Lorem ipsum

Megszakítás