Érsekségi ékességek 114. rész

Mindszenty József veszprémi főpásztor közel öt hónapnyi nyilas fogság után, 1945. április 20-án tért vissza püspöki székhelyére, Veszprémbe. Megyesi Schwartz Róbert kancellár május 7-én körirat formájában tudósította a hírről veszprémi egyházmegye papságát. A levél rövid helyzetismertetést nyújt, és az aktuális tennivalókat foglalta össze, egyúttal jelezte a papság számára, hogy a veszprémi aula a püspök kényszerű távolléte után megkezdte munkáját.

Az irodaigazgató a postaforgalom hiánya és az egyházmegyei nyomda leégése miatt először is kérte a kerületi espereseket és a köriratot olvasó plébánosokat, hogy terjesszék a dokumentum tartalmát. Megyesi a levélben kifejtette, hogy a megyéspüspököt és 26 paptársát 1944. november 27-én és 29-én való letartóztatásukat követően előbb Veszprémben, majd Sopronkőhidán börtönben, és végül Sopronban az Isteni Megváltó Lányai soproni anyaházában tartották fogva. 1945. február 27-én többek visszatérhettek Veszprémbe, de Mindszenty József a fogságból csak április 20-án érkezett vissza székhelyére.

A kancellár ezután ismertette a könyörgésekkel kapcsolatos püspöki rendelkezést. Vasárnap, hétfőn, szerdán és pénteken a békéért, kedden a pápáért, csütörtökön a püspökért, szombaton a hazáért kellett a parancsolt könyörgést végezni. Kérte továbbá a korábban megküldött háborús veszteségekről szóló kérdőív kitöltést annak érdekében, hogy az egyházmegye frontátvonulás utáni állapotáról a püspöki központ pontos információkat szerezhessen. Felhívta a plébánosok figyelmét a földreformmal kapcsolatban arra, hogy védjék az egyház és a hívek érdekeit, vegyék figyelembe a plébániák gazdasági szükségleteit, biztosítsák és gondoskodjanak a létrehozandó plébániák anyagi alapját.

Ezt követően felsorolta az utolsó, 1945 januári körlevél óta elhunyt plébánosok közül azok nevét, akikről április végéig a kancelláriának tudomása volt. Ebből kiderül, hogy Lévai István, Martincsevics Pál, Padányi Sándor, Pethő János, Zarka József plébánosok és Kovács Dezső teológus hallgató haláláról ekkor még nem értesült a püspöki hivatal. A szeminárium újraindulásáról is tudatta a címzetteket, amely a háború utáni veszprémi állapotok miatt a kevésbé exponált balatoncsicsói plébánián kezdte meg működését.

Végül Megyesi tájékoztatta az egyházmegye papságát arról, hogy még a börtönben Mindszenty József püspök megalapította a veszprémi Szent Margit plébániát, pappá szentelte az ötödéves szeminaristákat, valamint lelkipásztori helyek ellátásában időközben bekövetkezett változásokról is szót ejtett, meghirdetve az üresedébe került plébániákra vonatkozó pályázatot.

További hírek

Megszakítás