A Padányi Katolikus Iskola diákjai bérmálkoztak Veszprémben

Több, mint ötven diákot részesített a bérmálás szentségében Dr. Udvardy György érsek szombaton délelőtt Veszprémben a Szent Mihály Főszékesegyházban. Köszöntőjében elmondta, hogy a felkészült diákok számára a legszemélyesebb ünnep a mai, hiszen megkapják a Szentléleknek azt az ajándékát, amit az ő részükre készített a teremtés kezdetén. Érsek atya megköszönte a szülőknek, hogy elfogadták az életet, ami bizalom az Isten felé, és az Isten bizalma a szülők felé. Ebben az ünnepben mintegy ajándékként megjelenik a szülőknek az áldozata, döntése, példája, küzdelme, amit külön megköszönt, mert az egyházban ez gyümölccsé válik.

Darnai János lelkiigazgató elmondta, hogy a felkészült fiatalok ékkövei lettek az iskolának, hiszen szabad akaratukból kérték a bérmálás szentségét és szeretnék befogadni a Szentlelket, amely gyümölcsöt terem majd bennük. János atya kifejezte örömét és büszkeségét, hogy láthatja a fiatalokat, akiket kisgyerekként ismert meg, akik felnőtté válnak és most bemutathatta őket érsek atyának. Végül megemlítette, hogy a katekumenátus alatt, lépésről lépésre történő felkészülés során a fiatalok meglepték őt az elkötelezettségükkel és mély hitükkel.

Homíliájában Udvardy György érsek hangsúlyozta, hogy Jézus feltámadása és tanításai igazak, amiért figyelni kell rá, mint Megváltóra és Isten fiára. Jézus tanításai és csodái életet adnak, és a katekézis folyamatában az egyének készségét fejleszti arra, hogy igaznak és jónak gondolt dolgokat cselekedjenek. Az ünnep Jézus szeretetét és útmutatását jelzi, aki a Szentlelket küldi, hogy emlékeztesse, bátorítsa és vigasztalja őket, így nincs ok a félelemre.

Pünkösdkor Isten lelkének kiáradását kérjük, ami megújítja a földet. A főpásztor kiemelte, hogy Jézus nem varázsütéssel változtat meg mindent, hanem az egyének szívét és akaratát erősíti meg. Az ünnep arra bátorít, hogy az életet méltó módon éljék, Isten bizalmával, Jézus tanítását követve. A mai világban sok minden az emberi méltóság ellen hat, éppen ezért érsek atya arra buzdít minket, hogy a pusztulás helyett az életre készüljünk. Isten Jézus Krisztus által megosztja küldetését, és arra hív, hogy tanúi legyünk Isten jóságának. A hit döntése alapvető, és az egyház szentségei hitet feltételeznek, erősítenek. Prédikációja végén a bérmálkozók felé fordulva kérte őket, hogy erősítsék meg hitvallásukat a közösség előtt, ellene mondva mindennek, ami nem Krisztus, és igent mondva Krisztusra és az életre, amit Istenben méltó módon élhetnek.

Fotó: Vásárhelyi Dániel

Galéria

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás