Elsőcsütörtök Káptalanfüreden

Dr. Udvardy György első elmélkedésében a papság prófétai ajándékának fontosságáról szólt. A Márk evangéliumából idézett részlet kapcsán három témát emel ki: a próféták kiválasztása, küldetése és szövetségteremtő szerepe. Érsek atya hangsúlyozza, hogy Isten azokat választja ki, akiket akar, és ez a meghívás egyben a teremtés gesztusa is. A kiválasztottaknak Jézussal kell lenniük, hogy megismerjék és megértsék az Ő szándékát, amely az Atya irgalmasságának gyakorlásában nyilvánul meg. Isten nagy bizalmat helyez az emberbe, és a kiválasztottaknak Isten küldetését kell képviselniük.

Elmélkedésének második részében a pap prófétai küldetésének nehézségeiről esett szó, különösen a nép megtérésre való felszólításáról. Jeremiás próféta példáját idézve, aki folyamatosan figyelmeztette a népet a szövetségi hűség megújítására, érsek atya rámutat, hogy a próféta szavai néha kemények és nehezen érthetők, de Isten szeretetét és irgalmát tükrözik. A pap feladata, hogy kimondja Isten igéjét, ami szembesítés és az üdvösség hirdetése egyben. Hangsúlyozta, hogy a megtérésre való felszólítás az örök élet reményét és lehetőségét tárja fel, és a prófétai küldetés része, hogy a pap önmaga számára is kimondja ezeket az igazságokat.

A harmadik részében a pap prófétai feladatáról és a szövetség megújításának fontosságáról beszélt Udvardy György érsek. A pap felszólít a megtérésre, amely mindig a szövetség megerősítésére irányul Isten és az ember között. A szövetség több, mint egy szerződés; az emberek szívvel-lélekkel adják magukat egymásnak és Istennek. A főpásztor kiemelte, hogy a parancsolatok megtartása életet és iránymutatást jelent. Mózes példáján keresztül, aki megújította a szövetséget a Sínai-hegyen, rávilágít arra, hogy Isten féltékeny szeretettel óvja népét a pusztulástól. A pap, Isten hűségének képviselőjeként, segít megőrizni a hitet és a reményt, és emlékeztet arra, hogy Isten parancsai nem nehezek, hanem életet adnak. Az Eucharisztiában Isten jelenléte és éltető ereje mindig velünk van.

A szentmisét Megyesi Ferenc plébános koncelebrálásával mutatta be Udvardy György érsek, aki homíliájában a bűnbocsánat szentségének fontosságáról beszélt. Jézus isteni hatalmával megbocsátja a bűnöket, és ezt a hatalmat rábízza az emberekre, különösen a papokra. Isten az, aki megbocsát, mert a bűnökkel Őt sértjük meg. Az isteni bocsánat nem csupán kiengesztelődés, hanem a bűnök eltörlése és a szabadság újjáteremtése. A szentségi jelek biztosítják a hívőket Isten megbocsátásáról, és ez hatalmas erővel bír. A bűnbocsánat szentsége révén Isten újjáteremti a bűnös szabadságát, amelyet a bűn elvett. A főpásztor hangsúlyozza, hogy ez a szentség a megtisztult lélek örömét adja, és arra ösztönöz, hogy imádkozzunk papokért, akik ezt a hatalmat gyakorolhatják. A szentségi feloldozás lehetővé teszi, hogy új erővel és lendülettel éljük meg keresztény életünket.

Galéria

További hírek

Megszakítás