Érsekségi ékességek 115. rész

A Veszprémi Érseki Könyvtár őrzi az 1952. március 2-án feloszlatott veszprémi Szent Anna Szeminárium könyvtárának kéziratos katalógusait.

A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtára a nagyszeminárium épületében lévő két könyvtárszobában volt elhelyezve. „Egy hideg februári estén a szemináriumba egy véka könyvet hoztak: hagyatéka egy megboldogult plébánosnak. A sorsa az lett volna ezeknek a könyveknek, hogy berendezzük a többi közé. Igen ám, de könyveket berendezni csak rendezett könyvek közé lehet. Igy kezdődött meg 1931 februárjában a könyvtárrendezés…” E bevezető sorokat a Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárának Szakcímtárában olvashatjuk. A Pintér Sándor kispap által írt előszó részletes tájékoztatást ad arról a sok türelmet igénylő, hosszas munkáról, amelyet a bibliotéka rendezése jelentett: „Egy könyv berendezésével most már a következőképen járj el: a könyvre jobb felől (ne a hátára) vinyettát ragasztassz, erre jön a római szám, ez jelzi a könyv nagyságát, a betű mely a könyv tárgyát mutatja és a sorszám, mely a könyv helyét határozza meg a könyves polcon. Ugyanez bevezetendő a könyv első fehér lapjára is. Utána készitessz a könyvről a szükséges adatokkal egy karton cédulát. A karton cédulát belemásolod először a szakkatalógus mindkét példányának megfelelő helyére, másodszor a sorszámkatalógusba, amely egyuttal szerzeményi napló is. Ezután a karton cédula berendezendő a chartotek-szekrénybe, amely az egész könyvtár egységes katalógusa.” Könyvtáruk teljes körű rendezését és feltárását huszonhét szemináriumi növendék végezte el.

A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárának Szakcímtára két kötetben közli a szemináriumi könyvtár akkori állományát képező könyvek bibliográfiai adatait. A szakkatalógus másodpéldányának csak a második kötete található meg könyvtárunkban. Borítócíme: Könyvtári Szakkatalógus. 1931. II. kötet. Az első kötetnek csupán néhány lapja maradt fenn, amely a címoldalt (A Veszprémi Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárának Szakcimtára. I kötet Veszprém 1931) és az előszót tartalmazza. A másodpéldányokat a Pázmány Kör könyvtárában őrizték. A Szent Anna Szeminárium könyvtárának első katalógusa 1905-ben jelent meg Strausz Antal könyvtárrendező és katalogizáló munkájának eredményeként. Az 1931-es könyvtárrendezés alkalmával a kispapok ezzel a katalógussal vetették össze az állományt. A szakcímtárban minden szakcsoport az 1905 óta keletkezett hiányok felsorolásával indul. Az állomány szakterületei csoportosításában is követték az 1905-ös nyomtatott katalógusban felállított rendszert: Latin szentatyák; Görög szentatyák; Szentatyák, régibb kiadásban; Szentirás és magyarázata; Ősnyomtatványok; Dogmatica és hitvitázat; Ascesis; Moralis, Pastoralis, Hitoktatás és Neveléstan; Egyházi szónoklat; Egyháztörténelem; Hazai és világtörténet; Jog; Nyelvészet, lexicon, czimtár; Szépirodalom, irodalomtörténet, művészet, klasszikusok; Folyóiratok; Bölcselet; Vegyes tudományszakok.

A Könyvtári sorszámkatalógusban olvashatjuk az állomány összesített adatait: a szemináriumi könyvtár ekkor 5111 művet 9213 kötetben őrzött.

Galéria

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás