Értékes lelki tartalommal gazdagított kiadványok

Elsőként a Vértanúink – Hitvallóink című folyóiratot mutatták be a jelenlévők. Ezt a lapot 30 éve a magyarországi Mindszenty Alapítvány hozta létre, jelenleg évente kétszer, tavasszal és ősszel jelenik meg. Az idei tavaszi, pontosabban májusi számban (melyet az Országos Mindszenty Zarándoklaton mindenki kézbe vehetett) kiemelten foglalkoznak a Dr. Udvardy György veszprémi érsek által március 3-án meghirdetett Mindszenty 80 emlékévvel és a bíboros Veszprémben eltöltött püspöki szolgálatának másfél esztendejével. A Mindszenty 80 emlékév az egykori zalaegerszegi apátplébános veszprémi püspökké szentelésének 80. évfordulója alkalmából került meghirdetésre. A veszprémi, 18 hónapos püspöki szolgálata alatt 5 hónapot töltött fogságban, mégis plébániákat alapított, szegényeket támogatott, étkeztetett, papokat és diakónusokat szentelt (a börtönben is) és kollégiumokat indított útjára.

Megismerhettük a Novena (kilenced) című imádságos kiadványt is, amelyben a kilenced ismert imaformáján túl (szentírásrészlet, elmélkedés, állandó imádság) egy-egy részletet olvashatunk Mindszenty József személyes írásaiból, leveleiből, visszaemlékezéseiből. Végezve a kilencedet belehelyezkedhetünk a felelős, a kitartó, a reményben élő, a híveiért cselekvő, az egyházmegyéjéért és híveiért felelősséget vállaló, az imádságot mindenekelőtt szem előtt tartó, kormányzó, bátor főpásztor napjaiba, gondolataiba.

Mindkét füzetet nagy példányszámban adták ki, hogy egyházmegye szerte családjainkhoz eljuthassanak, ismerettel és imádsággal támogatva a családi hitéletet és egyházmegyénk ismeretét.

A Mindszenty-füzet egy speciális, turisztikai kiadvány, amely 40 oldalon mutatja be Mindszenty József veszprémi püspökségének főbb eseményeit, mely a veszprémi Vár utcához kapcsolható. Korabeli fotókon, szövegeken át ismerhetjük meg az 1944-45-ös év történéseit, például, milyen intézkedéseket hozott a vár, az Érseki Palota és más épületek védelmére Mindszenty atya, vagy miként és miért tartóztatták le és hurcolták el a várból. Külön oldalakat szenteltek annak, amikor Mindszenty József a veszprémi várbörtönben papokat szentelt. A Mindszenty jubileumi év meghirdetése kapcsán a Bódi Mária Magdolna Imaszövetségről is szó esett. „Krisztus óta az imádság új dimenzióba lépett. Az Atyához és Jézus Krisztushoz szólhatunk. A kérő imádság fontos pillére a hitünknek, azonban amikor egy célért többen imádkoznak, annak az ereje még inkább érezhető. Ilyen megfontosából jött létre a Bódi Mária Magdolna Imaszövetség, amely az életáldozatának napján, március 23-án indult útjára. Ez egy identitást formáló közösség, amelyhez bárki csatlakozhat. Úgy vélem, a szövetség nagy erőforrása lesz a főegyházmegyénknek – fogalmazott Dr. Udvardy György.

 

 

Galéria

További hírek

2024.05.27.

A Szentlélek templomai vagyunk

Dr. Udvardy György veszprémi érsek május 26-án, Szentháromság vasárnapján 12 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a zalabéri Szentháromság-templomban.

Megszakítás