Hatalmas az az ajándék, amit a Szentlélek adni akar nekünk.

A keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikában a keresztény nagykorúság szentségében részesítette az erre felkészült híveket Dr. Takáts István érseki általános helynök 2024. június 9-én, vasárnap.

A szentmise elején Dr. Dublecz Károly, a plébánia képviselő-testületének világi elnöke köszöntötte az érseki általános helynök atyát és a megjelenteket.

Mezei András plébános a bérmálási liturgia elején bemutatta a 25 felkészült bérmálkozót az érseki általános helynök atyának és kérte, hogy szolgáltassa ki számukra a bérmálás szentségét. “Minden plébániai közösség legnagyobb ünnepe, amikor vannak fiatalok, akik nagykorúvá lesznek a keresztény életben. Hétről-hétre eljöttetek, készültetek. Elsősorban köszönjük a Jóistennek, hogy itt vagytok. Köszönjük a szülőknek, hogy vállaltak, világra hoztak titeket, hogy annak idején megtanítottak titeket imádkozni, beírattak hittanra, elsőáldozáshoz járultatok és most készültök a keresztény nagykorúságra.” 

A szentbeszéd elején Dr. Takáts István érseki általános helynök így köszöntötte a bérmálkozókat: “Jó itt lenni, jó, valóban a Szentlélek eszközének lenni, és jó ünnepelni ezeket a bérmálkozókat, akik valóban most még szorosabbra kötik Krisztussal való szövetségüket, és már nem tanítványok, hanem tanúságtevők lesznek, hiszen a bérmálásban azt az erőt kapják meg. Szeretném azonban őket is és mindannyiukat megkérni, hogy gondoljuk át együtt, hogy mire készülnek ők, és ebben az ünnepben mit is kapnak meg ők, illetve mi magunk is mire kaptunk meghívást egykor, hogy valójában milyen hatalmas az az ajándék, amit a Szentlélek adni akar nekünk.

 

A prédikációban elhangzott: “Ha a hit fényében nézlek titeket, ha a hit fényében nézitek önmagatokat, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ti mindig Isten ajándékai vagytok. Akkor is, ha ezt visszajelzik nektek, akkor is, ha nem, akkor is, ha sikerülnek a dolgaitok, akkor is, ha nem. Mindig Isten ajándékai vagytok, s ott, ahol vagytok Isten főszereplőként tekint rátok. Isten örömében teremtett titeket. Amikor az ember a hit fényében tudja látni önmagát, akkor nagyon jól tudja, hogy Isten megismételhetetlen ajándéka, Isten csodája. Így lehet átlépni a félelemből az örömbe.

Ha a hit fénye nélkül nézzük a másikat, nagyon sokszor azt jegyezzük meg belőle, ami zavar, vagy, ami bánt, ami félelmet kelt. Egyre inkább vetélytársakat, ellenfeleket látunk, csalódásokra emlékezünk, sértettek vagyunk. Olyan nagyon szomorú az is, hogy a világ azt mondja, hogy addig vagy szerethető, amíg hasznos vagy. Milyen szomorú lenne, hogyha valóban így élnénk, tele lennénk félelemmel. Fontos tehát megtanulni a hit fényében látni önmagamat és a másikat. Krisztus nagyon jól megtanítja ezt nekünk, bárkivel találkozott, mindig a jót látta meg benne, mindig a  jót szólította meg benne.”

A szentbeszéd után a bérmálkozó fiatalok az egyházi közösség jelenlétében megújították keresztségi ígéreteiket, majd a Szentlélekhívó imádság következett.

Dr. Takáts István érseki általános helynök ezt követően szent krizmával kente meg a bérmálkozók homlokát.

A szentmise végén Mezei András plébános köszönetet mondott a közösség nevében általános helynök atyának a bérmálás szentségének kiszolgáltatásáért.

Az ünnep zenei szolgálatát a keszthelyi Kis Szent Teréz Kórus végezte.

Galéria

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás