Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

A szentmise előtt Dr. Udvardy György érsek atya köszöntötte az ünnepeltet és a megjelenteket. Elmondta, hogy a pap szolgálata nemcsak a hitben való növekedést, hanem másféle hitbéli magatartást is jelent. Isten és a felszentelt pap között egy különleges, bensőséges kapcsolat alakul ki, amely az idő múlásával egyre mélyebb és gazdagabb.

Dr. Takáts István atya azt hangsúlyozta, az évfordulóhoz elérve tudatosabban és hatványozottan hálás, hiszen sokak segítése, hite, bátorítása és biztatása, valamint Isten bizalma is kellett ahhoz, hogy elérjen ehhez a különleges jubileumhoz.

A szentmise homíliájában pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy igyekezzünk mindig, minden körülmények között Isten tekintete előtt élni. Hiszen Isten tekintete felemel, felszabadít és újjáteremt.

Kiemelte, ne az anyagi javak, a pozícióhalmozás, vagy más külső értékek mentén éljük az életünket. Maradjunk az isteni tekintet előtt és a szeretet határozza meg tetteinket.

Galéria

További hírek

Megszakítás