Keresztény könnyűzenei képzés a Veszprémi Főegyházmegyében

Szombaton, május 25-én indult útjára a Sacro Song keresztény könnyűzenei képzés a Veszprémi Érseki Főiskolán, melynek keretein belül a résztvevők felkészülhetnek a templomi liturgikus zenei szolgálatra, valamint a liturgián kívüli, evangelizációs és dicsőítő imaalkalmak zenei vezetésére egyaránt. A tanfolyam egyik fő célja, hogy a zenei repertoárjuk bővüljön a szolgálatukhoz alkalmazható énekekkel, zenei darabokkal és liturgikus misetételekkel. A képzési napokat a könnyűzenében és az egyházi könnyűzenei szolgálatban jártas és gazdag tapasztalattal rendelkező tanárok és képzett zenészek tartják: Gável András, Gável Gellért és Szentpétery Mózes. Mindhárman az ismert Eucharist zenekar tagjai is.

Az első alkalommal a bemutatkozás, a ráhangolódást segítő dicsőítő énekek és a lelki útravalók mellett elsősorban a gitáros technikákkal, a kamarazenélés alapjaival ismerkedhetett meg a dicsőítő zenélés iránt elkötelezett 25 jelentkező, akik között a 12 évestől az időskorúig mindenféle korosztály megtalálható. Legtöbbjük gitárral érkezett, de van köztük fuvolán és zongorán játszó, illetve a legfiatalabb gyermek már kántori szolgálatot is vállal orgonán a saját templomában.

A nap során mintegy meglepetésként érsek atya is meglátogatta és köszöntötte a zenészeket, résztvevőket. Udvardy György érsek röviden beszélt arról, hogy az Egyház legfontosabb tevékenysége, amely nem mérhető fel sem rangban, sem méltóságban mással, az a liturgia. Ez pedig keresztény létünk középpontjára irányítja a figyelmünket: Isten dicséretére, amely Krisztus áldozatából forrásozik. A liturgiához azon túl, hogy az szabályos legyen és az egységet fejezze ki, elválaszthatatlanul hozzátartozik az ének és a zene. Ezért nagyon fontos, hogy a liturgiában, a közös ünneplésben milyen a zene, mely szintén pontosan szabályozott. Óriási szerepe van ebben azoknak, akik vállalják, hogy zenével, énekkel szolgálják a szentmise megünneplését.

Ahol egy közösség már nem énekel, nem kapcsolódik be a zenei szolgálatba, az a közösség már nem akar ünnepelni sem, vagyis meggyengült. Éppen ezért, egymás megismerésén túl a közös növekedés lehet a legfőbb célja ennek az együttlétnek – fejezte be gondolatait érsek atya. Végül megköszönte a jelenlévőknek a készséget, hogy mind a képzést, mind pedig a liturgikus szolgálatba való bekapcsolódást vállalják, majd az Úr áldását kérte a mindnyájukra.

A Sacro Song keresztény könnyűzenei képzés a Veszprémi Főegyházmegye és Apor Vilmos Katolikus Főiskola támogatásával valósulhat meg egyházmegyénkben.

További hírek

2024.06.20.

Huszonöt éve szolgálatban

Dr. Takáts István általános helynök atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepli, s ebből az alkalomból ezüstmisén ünnepelt együtt a Veszprémi Érsekség dolgozóival.

Megszakítás