Negyedszer is kifutott a Szent Miklós hajó

A negyedik hajóút vendége ezúttal Érszegi Márk Vatikán szakértő volt, aki Loószné Dömötör Enikővel folytatott beszélgetése során Boldog Aviániói Márk kapucinus szerzetes a 17. századi magyar és európai társadalom kihívásaiban betöltött jelentős szerepéről és Mindszenty, egykori veszprémi püspök életének párhuzamairól beszélt izgalmas tényeket és történéseket felsorakoztatva. A beszélgetés során a Krisztusnak átadott élet társadalomra és történelemre gyakorolt hatása került fókuszba.

Boldog Aviániói Márk egy 17. századi olasz kapucinus szerzetes és prédikátor volt. 1631-ben született az olaszországi Aviano városában. Leginkább a Habsburg Birodalom oszmánok elleni harcában betöltött szerepe miatt ismerik, hazánkban kevéssé ismert. Marco d’Aviano 1683-ban döntő szerepet játszott a Bécs ostromának feloldásában. Amikor az oszmán hadsereg Bécset fenyegette, ő buzdította és támogatta a keresztény seregeket, különösen III. Sobieski János lengyel királyt, aki végül vezetésével megverte az oszmánokat a Kahlenbergi csatában.

Érszegi Márktól megtudhattuk többek között, hogy valóban mi volt egy olasz, aviánói kapucinus szerzetes kapcsolata a magyarokkal. Amikor a megosztott Európa és az Oszmán Birodalom okozta sebek mindenütt tettenérhetőek voltak, akkor egy lelkes, alázatos, határozott, érzékeny, mély lelkiéletet élő, felelősségteljesen gondolkodó, küldetéstudattal rendelkező fiatal szerzetes prédikációi és az azt követő csodák formálták és befolyásolták Európa egyik legnehezebb időszakát. A nagy csaták (Bécs, Párkány, Visegrád, Buda, Nagyharsány, Belgrád, Zenta) alkalmával a szerzetes többnyire jelenlétével, szentmisével, a keresztjével történt áldásával és imádsággal vett részt az ütközetekben.  Igen kifinomult diplomáciai érzékkel és hittel járt közben az uralkodók és a hadvezérekkel való találkozások során, hogy Európa keresztény seregeit egyesítse, és azt egyben tartsa. Az ő szerepe és a keresztény seregek győzelme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az oszmán előrenyomulást megállították, ami Magyarország történelmére is jelentős hatással volt.

A boldoggá avatási folyamata 1912-ben indult el, és II. János Pál pápa 2003-ban avatta boldoggá. Ünnepnapját augusztus 13-án tartják, és gyakran emlékeznek meg róla, mint a kereszténység és Európa védelmezőjéről. Az ő személyében 2003. április 27-én a keresztény és európai Magyarország új mennyei pártfogót kapott. „Ő volt az, aki nemcsak imáival, de tanácsival is hozzájárult a török kiűzéséhez, számos magyar város, köztük Buda felszabadításához. Szerzetes és nagyhatású hitszónok, diplomata és tanácsadó, aki korának egyházi és politikai életére nagy hatással volt. Akik találkoztak Aviánói Márk atyával, a legszegényebbektől kezdve az uralkodókig, mind az Úr gondviselő jelenlétét érezték meg általa, személyében az isteni irgalmasság hatalmas és titokzatos művét tapasztalták meg. „ A magyar katolikus egyház az első hercegprímást is köszönheti a friuli kapucinusnak.

Aviánói Márk életének minden eleme a hit, a hitből fakadó meggyőződés és az abból fakadó cselekedet övezte. Rendíthetetlen szolgálója volt a krisztusi útnak, így formálva először szűk – tágabb környezetét, majd missziói során hazája, egyháza és egész Európa hitben való megerősödését.

Galéria

További hírek

Megszakítás