Tájékoztatás  a berhidai templom felújítási munkálatairól

A templom állagmegóvási és felújítási munkálatai megkezdődtek. Megtörtént a templomtető javítása és a hozzá kapcsolódó — kötelezően előírt — tudományos és szakértői anyagok elkészítése. A beázások egy része a tetőhéjazat sérüléséből és hiányosságából adódott, ennek pótlása és kiegészítése a hatósági rendelkezés szerint elkészült. A korábban készített felújítási terv a jelenlegi törvényi előírásoknak csak részlegesen felelt meg, annak felülvizsgálata és kiegészítése elkészült. A tető állagvédelmi javításának köszönhetően elhárult a közvetlen veszély.

A Veszprémi Főegyházmegye által meghirdetett közadakozás keretében érkezett adományok és az elkülönített 10 millió forintos saját forrás együttesen is csak a töredékét teszik ki a teljes külső felújítás költségének, mely a mai szakértői becslés szerint 150-200 millió forint.  A különleges szerkezeti megoldású tető, valamint a talaj irányából érkező nedvesedés összetett műszaki problémát okoz, amely korábban nem volt megoldva. Ezek összessége eredményezi a felújítási költség magas szintjét.

A templom teljes felújítását a Főegyházmegye saját forrásból nem tudja finanszírozni, ahhoz mindenképpen jelentős külső forrás szükséges. Természetesen a jelzett rendelkezésre álló forrást a legszükségesebb és az abból elvégezhető feladatokra fordítjuk. A Veszprémi Főegyházmegye — megköszönve az eddigi nagylelkű adományokat — azon fáradozik, hogy a teljes rekonstrukcióhoz szükséges források megteremtődjenek. Ehhez továbbra is várja a felújításra szánt adományokat is a Veszprémegyházmegyei Építési és Felújítási Alapítvány számlájára. A felújítás támogatására érkező adományokról továbbra is tájékoztatást fogunk adni.

Az alapítvány adatai:

Veszprémegyházmegyei Építési és Felújítási Alapítvány

8200 Veszprém, Vár utca 18.

Adószám: 19261090-1-19

Bankszámlaszám: 11748007-20058438

Közleménybe kérjük feltüntetni: Berhida

Felhívás közadakozásra (veszpremiersekseg.hu)

Közösségi összefogás a Szent Kereszt Templom felújításáért (veszpremiersekseg.hu)

Zajlanak a munkálatok a berhidai Szent Kereszt – templomban (veszpremiersekseg.hu)

További hírek

Megszakítás