A veszprémi székesegyház zenei élete a 17 – 18. században

Az éjjeli őrök éneke

Pfeiffer János „A veszprémi székesegyház zenéjének története” -ről” szóló könyvébe nem véletlenül került be egy rövid fejezet a fent található címmel. A középkorból eredő „bakternóta” zeneileg nem kiemelkedő alkotás, hiszen általában csak egy hangon recitált sorok végén lelépő kvárt hangköz mutatja a dallamot, azonban szövegileg annál nagyobb jelentőséggel bír.

A rendszerint versekbe foglalt jókívánságokat, vallásos tartalommal, esetleg személyes vonatkozásokkal tűzdelték. több helyen papok írták a szöveget, nehogy nagyon világi témájúak legyenek. A veszprémi helyi hagyomány Padányi Bíró Márton veszprémi püspöknek tulajdonítja a kikiáltó éneket. Padányi püspök nemcsak a székesegyház zenei életének megszervezésére fordított nagy gondot, hanem az éjjeli őrök intézményének a szervezése is az ő nevéhez köthető. Padányi püspök évekre Sümegre helyezte székhelyét, és onnan irányított a veszprémi egyházmegyét. Ugyanebből a korból a sümegi éjjeli őrök énekét is ismerjük és nagyon nagy hasonlóságot mutat a mi szövegünkkel.

A kikiáltó a káptalantól kapta a díjazását, és este 9 órától hajnali 4-5 óráig járta végig az utcákat.

 

Kilencet ütött az óra,

Kiki vigyázzon házára.

Tűz nem legyen kárunkra,

Mitől mentsen Egek Ura.

Dicsértessék Egek Ura!

 

Tizet ütött már az óra,

Elmégy te is nyugovóra.

De nincs írva homlokodra,

Mire virradsz föl holnapra?

Örömre e, avagy búra?

Imádkozzál 10 az óra

Dicsértessék Egek Ura!

 

Óra ütött tizenegyet,

Háromságban hiszünk egyet.

Dicsérjük a Szűz Máriát,

Ki nekünk szülte Szent Fiát.

A károktól, hogy megmentsen,

Menyországba hogy felvigyen.

Tizenegyet üt az óra,

Dicsértessék Egek Ura!

 

Óra ütött tizenkettőt,

Áldjad ember a Teremtőt.

Az Úr adja virradtát,

Nem igérte meg honlapját

Óra ütött tizenkettőt,

Áldjad ember a Teremtőt.

 

Éjfél után ütütt egyet,

Már egy nappal értünk többet.

Azt várja mint térésünket

Adjuk neki szívünket,

Jobbítsuk meg életünket.

Éjfél után ütött egyet.

 

Éjfél után óra kettő,

Dicsértessék a Teremtő!

Szűz Mária édes Anyánk,

Kegyes szemmel tekints reánk.

Ne hagyd el hív szolgáidat!

A halálunk után mutasd

Meg a szent boldogságodat.

Éjfél után óra kettő,

Dicsértessék a Teremtő!

 

Éjfél után három,

A Szentháromságot áldom

 

Négy az óra felkeljetek,

Őrzőangyalt és szenteket

Dicsérjétek, azok lesznek

Mindig a ti segítségtek.

Négy az óra felkeljetek,

És az Istent dicsérjétek!

 

 

Forrás: Pfeiffer János – Szigeti Kilián A veszprémi székesegyház zenéjének története

 

Zsilinszky Cecília

 

 

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »